MANS pozvao Katnića da kaže šta je sa krivičnim prijavama

0
Milivoje Katnić

Milivoje Katnić

MANS je danas pozvao Specijalnog državnog tužioca za organizovani kriminal i korupciju, Milovoja Katnića da javnosti saopšti rezultate svog rada tokom izbornog dana imajući u vidu ogroman broj krivičnih djela protiv izbornih prava koja su prijavljena na taj dan.

Podsjećamo da je na izborni dan MANS podnio 117 krivičnih prijava od kojih se većina odnosila na krivično djelo povrede opredjeljena pri glasanju, odnosno sumnje na kupovinu ličnih karata, nezakonitu evidenciju glasača na biračkom mjestu, različite vrste pritisaka i zastrašivanja birača, kao i isplate putnih troškova kao prikrivenu kupovinu glasova. Ostatak krivičnih prijava se odnosio na povredu tajnosti i sprečavanje glasanja, kao i na sastavljanje netačnog spiska, što su sve djela iz Krivičnog zakonika Crne Gore.

MANS je ova krivična djela prijavljivao tokom cijelog izbornog dana i odmah nakon utvrđivanja činjenica dostavljao dokaze Specijalnom tužilaštvu jer smo cijenili da efikasnost njihovog procesuiranja umnogome zavisi od vremena, i da bi pravovremeno obavještavanje tužilaštva trebalo da pomogne procesuiranje svih onih koji su tokom izbornog dana vršili krivična djela.

Zbog toga je neuobičajeno da Specijalno tužilaštvo već drugi dan nakon izbora ćuti o preduzetim mjerama po podnijetim prijavama, jer je priproda krivičnih djela takva, da su se ona morala hitno procesuirati kako bi se spriječile veće štete po javni interes. Ovo tim prije jer je iz Specijalnog tužilaštva uoči izbora najavljivano da će u svim gradovima biti organizovana dežurstva ne samo za prijave građana, već i kako bi se preventivno djelovalo u cilju obezbjeđenja nesmetanog odvijanja izbornog procesa.

MANS poziva Specijalnog tužioca da što prije informiše javnost koliko je osoba lišeno slobode zbog sumnje da su kupovali lične karte, ko su te osobe i za račun koje političke partije su vršili krivična djela. Takođe očekujemo da tužilac saopšti koliko je osoba procesuirano zbog vođenja nezakonitog popisivanja birača, kao i uznemiravanja i vršenja pritisaka na građane tokom izbornog dana. Imajući u vidu da je tužilaštvo najavilo otklon od prakse prethodnih tužilaca kada je u pitanju izborni dan, te da su bila organizovana dežurstva, očekujemo da Specijalni tužilac saopšti i koliko su tužioci krivičnih djela spriječili da se dese i kakve su mjere tim povodom preduzeli.

Posebno je važno da tužilac ispita kakve su prirode bili motivi i radnje koji su prethodili odluci Agencije za elektronske komunikacije da na nivou države suspenduje komunikacione servise Viber i WhatsApp, što je predstavljalo do sada nezabilježeno masovno kršenje prava crnogorskih građana na slobodu izražavanja i komunikacije. Ovom tim prije jer su upravo ovi servisi bili najčešće korišćeni od strane građana za brzo i bezjedno prijavljivanje krivičnih djela koja su se dešavala tokom izbornog dana, što upućuje na sumnju da je upravo to bio glavni motiv za njihovo suspendovanje.

Konačno, napominjeno da je saopštavanje ovih informacija od nespornog javnog interesa i da samo efikasno i nepristrasno tužilaštvo doprinosi povećanju povjerenja u izborni proces, a da ćutanje i ignorisanje prava javnosti da zna, otvara prostor za sumnje da ono nije sposobno da se nosi sa problemom političke korupcije u Crnoj Gori.

Pravovremeno i potpuno procesuiranje krivičnih djela protiv izbornih prava predstavlja konačan test za tužilačku organizaciju, koji bi trebalo da pokaže da li je ona zaista samostalna u svom radu, ili postupa samo onda kada ima jasnu političku instrukciju vladajućih elita.

MANS

Komentari su isključeni.