Dnevnik funkcionerke DPS-a o kupovini glasova

0

Nekoliko dana prije održavanja parlamentarnih izbora 16. oktobra 2016. godine u crnogorskim medijima je objavljen sadržaj dnevnika predsjednice Opštine Gusinje i istaknute članice vladajuće Demokratske partije socijalista Anela Čekić, u kojem su prikazani neki od modela kupovine glasova građana na izborima, poput zapošljavanja, novčanih isplata ili obezbjeđenja kredita.

Iz dnevnika Anele Čekić

II: Metode DPS KOJIMA obezbjeđuje glasove na izborima: Radni dnevnik pred­sjed­ni­ce Opštine Gusinje Ane­le Če­kić objavio je dnevni list „Dan“ i to četiri dana prije održavanja parlamentarnih izbora, a u njemu su navedene neke od izbornih ak­tiv­no­sti te partije za područje Gusinja.

Jedna od aktivnosti se ticala zapošljavanja, pa je u dnevniku zabilježeno da zaposlene u Po­šti Crne Gore tre­ba da kontaktira šef Opštinskog odbora Demokratske partije socijalista Ro­ža­je Be­ćir Ka­lač, a zaposlene u Po­re­skoj upra­vi premijerov savjet­nik Mi­o­drag Ra­du­no­vić, ka­ko bi izvršili pritisak da gla­sa­ju za tu partiju.  Takođe, u za­pi­si­ma iz dnev­ni­ka Ane­le Če­kić, istaknuto je da je po­treb­no kontaktirati vla­snike kladi­o­ni­ca, mar­ke­ta i poslastičar­ni­ca kako bi oni razgovarali sa svojim zaposlenima, dok će u školama biti realizovano strogo partijsko zapošljavanje, pri čemu se u dnevniku navode imena tih lica.

U dnevniku stoji da je pla­ni­ra­no i da se po­ro­di­ca­ma osu­đe­ni­ka obe­ća da će oni bi­ti oslobo­đe­ni ukoliko svoje glasove povjere Demokratskoj partiji socijalista, te da Gu­si­nje tre­ba da posjete mi­ni­stri iz reda vladajuće partije ka­ko bi obećava­li no­vac za po­ljo­pri­vred­ne pro­jek­te.

Kompletnu studiju slučaja možete preuzeti OVDJE

Komentari su isključeni.