MANS predložio svog pravnog savjetnika za člana komisije

0

U skladu sa javnim pozivom MUP-a, MANS je danas kao kandidata za člana Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama starih i nedavnih slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima i ubistava novinara, predložio svog pravnog savjetnika, advokata Veselina Radulovića.

Ubijeđeni smo da Ministarstvo unutrašnjih poslova veoma dobro zna da je MANS nevladina organizacija sa najviše iskustva u istraživanju i procesuiranju svih oblika kriminala, posebno onih koja se ogledaju u nepostupanju, odnosno nečinjenju nadležnih organa i odgovornih lica u tim organima, što je bio i glavni razlog za odluku da se ova Komisija formira.

Takođe, oblast slobode izražavanja i kršenje ovog osnovnog ljudskog prava, posebno radnjama državnih organa, ali i kroz odsustvo pravovremenog i zakonitog djelovanja, predstavljaju oblasti kojima se MANS bavio u prethodnom periodu.

Očigledno je da u slučajevima prijetnji i nasilja nad novinarima nadležni organi nijesu adekvatno reagovali, jer je značajan broj tih slučajeva, a posebno oni najteži, ostajao nerasvijetljen. Takva praksa je nedopustiva i opasna, jer podstiče uvjerenje akterima takvih nedjela i drugima koji su spremni na njih, da država odobrava takvo nasilje i da će takva krivična djela ostajati nekažnjena i ubuduće.

Takođe, nekažnjeni napadi i nasilje nad novinarima mogli bi biti podstrek da se nasilje proširi i prema NVO sektoru, ali i prema bilo kojem pojedincu i grupi koji bi javno govorili ili pisali na isti način na koji su to činili novinari koji su bili žrtve.

Kandidat MANS-a Veselin Radulović učestvovao je u većini aktivnosti MANS-a iz oblasti koja je u vezi sa zadatkom Komisije, kao i u aktivnostima drugih subjekata. Zato smo sigurni da bi učešće MANS-a u ovoj Komisiji preko kandidata koji je predložen, doprinijelo da Komisija ostvari zadatak i svrhu zbog koje je formirana.

Polazeći od navedenih i drugih referenci koje je MANS naveo u predlogu svog kandidata, smatramo da je učešće MANS-a u radu ove Komisije neophodno i očekujemo da MUP to prepozna i kroz izbor člana Komisije koga je MANS predložio pokaže volju da Komisija ostvari zadatak zbog koga će se formirati.

MANS

Komentari su isključeni.