Reagovanje na izjavu Ministarstva ekonomije u vezi sa angažmanom COWI-a

0

Ministarstvo ekonomije je u svom reagovanju na vijesti o podnošenju krivične prijave protiv ministra Vladimira Kavarića ponovo obmanulo crnogorsku javnost, ali ovaj put sakrivajući se iza Delegacije Evropske komisije u Podgorici, pokušavajući da odgovornost za očigledan konflikt interesa koji je nastao u procesu izrade dokumenta Strategije energerike, prebaci na drugoga.

Kao što su Green Home i MANS naveli u krivičnoj prijavi, problem sa kompanijom COWI nije nastao onda kada je ona angažovana za izradu dokumenta nacrta Strategije razvoja energetike u Crnoj Gori, što je i finansirano preko Delegacije EU u Podgorici, već onda kada je Ministartvo odlučilo da za dokument Strateške procjene uticaja Strategije enrgetike na životnu sredinu, angažuje sestrinsku kompaniju iz istog konzorcijuma.

Kako smo već naveli, preko Delegacije EU je prvobitno bila angažovana kompanija COWI iz Norveške, da bi nakon toga, Ministarstvo angažovalo njihovu sestru-kompaniju COWI iz Danske, što je finansirano iz podršle njemačke KfW banke.

Konflikt interesa se u ovom slučaju odnosio na situaciju koju je Ministarstvo kreiralo angažovanjem danskog COWI-a, gdje su kompanije iz istog konzorcijuma bile u poziciji da dizajniraju rješenja za crnogorsku strategiju energetike ali i da vrše procjenu na koji način i u kojoj mjeri će ta rješenja imati uticaj na životnu sredinu.

Green Home i MANS su i tokom javne rasprave o ovim dokumentima ukazivali nadležnima iz Ministarstva ekonomije na školski primjer konflikta interesa, te činjenicu da se proces izrade strateške procjene uticaja na živonu sredinu, ali i same strategije energetike odvija suprotno propisima države Crne Gore, ali u ministarstvu su ignorisali sva ta upozorenja.

Kada su u pitanju COWI Norveška i COWI Danska, nema spora da se radi o blisko povezanim kompanijama koje su dio jedinstvenog COWI konzorcijuma koji pored Danske i Norveške ima svoje podružnice u još 22 zemlje. Ove dvije kćerke kompanije koje su bile angažovane na poslovima oko Strategije energetike dijele zajednički Bord direktora, ali i izvršni odbor na nivou cijele COWI grupe, pa nema nikakve sumnje da se radi o kompanijama koje su tokom poslova u Crnoj Gori bile u konfliktu interesa.

U vezi sa izjavom COWI Norveška da nije u konfliktu interesa sa svojm sestrinskom kompanijom iz Danske, razumljiva nam je namjera predstavnika COWI-a da kroz dvostruko angažovanje u Crnoj Gori ostvare dodatni profit i u smislu njihove motivacije za novcemm, tu ništa nije sporno. Ipak, Ministarstvo ekonomije se finansira od strane građana kako bi moglo njih da, a ministar Kavarić bi trebalo svoju platu da zarađuje tako što će štititi interese građana, a ne COWI-a i energetskog lobija prema čijim željema i interesima je i kreirana najnovija verzija Strategija energetike.

Ministar Kavarić je umjesto zakona, konsultovao izjavu COWI konzorcijuma i ocjenio da je ona dovoljna da se otkloni sva sumnja u konflikt interesa. Pored toga, dio izjave koji se odnosi na komunikaciju između dvije COWI kompanije, te uvjeravanja da ona tokom izrade nije postojala jednostavno nije istinit, jer proces izrade strateške procjene i nalaže da mora postojati razmjena informacija kako bi se uticaj na životnu sredinu kvalitetno uradio. U cilju izbjegavanja zloupotreba i konflikta interesa, Zakon u ovom dijelu i zabranjuje da ova dva procesa vodi ista kompanija, što je u slučaju naknadnog angažovanja COWI-a Danske, brutalno prekršeno.

Green Home i MANS očekuju da će nadležni organi u što kraćem roku istražiti navode iz krivične prijave kako proces izrade jednog od strateški najznačajnijih dokumenata u Crnoj Gori, ne bi nastavio da bude opterećn sumnjama u konflikt interesa i brojna kršenja zakona i propisa.

Green Home i MANS

Komentari su isključeni.