Ministar zloupotrijebio službeni položaj

0

Gradjevinska tablaPosljednji podaci do kojih je došao MANS ukazuju na sumnju da je aktuelni Ministar uređenja prostora i zaštite životne sredine, Branimir Gvozdenović iskoristio službeni položaj kako bi svom bliskom rođaku omogućio sticanje ogromne novčane koristi.

Kompanija DOO „Planet“ iz Podgorice koja je u vlasništvu Ljubiše Šestovića već više od pola godine u Pržnu izvodi radove na izgradnji stambenog kompleksa od oko 4600 m2 bruto površine. Za to posjeduju građevinsku dozvolu koju je izdalo resorno Ministarstvo još u novembru 2009. godine.

Šestović je u bliskim rođačkim vezama sa Ministrom Gvozdenovićem, o čemu su ranije pisali crnogorski mediji tvrdeći da je Šestović šura Gvozdenoviću.

Na pomenutoj lokaciji kompanija PLANET DOO i Ljubiša Šestović posjeduju dvije građevinske parcele, ukupne površine od oko 2300 m2, koje su prema podacima katastra stavljene pod hipoteku radi dobijanja kredita od blizu 860.000 Eura kod NLB Montenegrobanke.

MANS je od budvanskog katastra već zatražio istorijat upisa na nepokretnostima kako bi utvrdili kada su i na koji način kompanija PLANET i Šetović postali vlasnici pomenutih parcela, ali ta institucija još uvijek ignoriše naše zahtijeve za informacijama.

dio gradilistaPočetku izgradnje objekata je prethodila izmjena i dopuna planske dokumentacije, DUP-a „Pržno – Podličak“. Prema Zakonu o uređenju prostora i izgradnji objekata, prije usvajanja izmjena plana, Opština Budva je bila dužna da nacrt plana dostavi resornom Ministarstvu uređenja prostora na davanje saglasnosti >>>, što je i učinjeno 10. marta 2009. godine.

U nacrtu plana koji je Opština Budva dostavila Gvozdenoviću na davanje saglasnosti, se za parcele koje su u vlasništvu Šestovića predviđala izgradnja pet objekata maksimalne spratnosti „prizemlje+ 3 sprata“ i ukupne bruto površine od 3500 m2.

Nakon davanja saglasnosti na nacrt plana, Šestoviću je dozvoljena spratnost povećana na „Suteren + Prizemlje + 3 sprata“, dok je ukupna bruto površina objekata povećana na 4600 m2, 1100m2 više nego što je to predložila opština Budva. razlika >>>

Ono što je posebno zanimljivo jeste da je zahtijev za davanje saglasnosti na nacrt plana Gvozdenović primio 10. marta a da je ekspresno, već sjutra 11. marta dao i potpisao saglasnost kojom svom šuri omogućava izgradnju dodatnih kvadrata.

Postavlja se pitanje, zbog čega je Branimir Gvozdenović u roku od 24 časa odlučio da primijeni podatke o površini objekata svog šure koje mu je dostavila Opština Budva i poveća ih za 1100 kvadrata, kada ni u Izvještaju sa javne rasprave, ni u Izvještaju komisije za stručnu ocjenu plana, niko ne traži povećanje gabarita gradnje na tim parcelama, niti se Šestović i kompanija DOO Planet uopšte pominju.

Kako se kvadrat stambenog prostora na pomenutoj lokacije kreće i do 2500 EURA/m2, nije teško izračunati da je davanjem saglasnosti na povećane gabarate, Ministar Gvozdenović svom šuri Šestoviću omogućio da prihoduje najmanje dodatnih 2.5 miliona Eura po osnovu ekstra kvadrata.

Imajući u vidu da se radi o značajno velikom profitu koji će kompanija PLANET i sam Šestović ostvariti po osnovu ovakve „usluge“ resornog Ministarstva, MANS će pozvati Vrhovnog državnog tužioca da ispita motive Gvozdenovića da na ovakav način uređuje prostor budvanske opštine, i ispita da li je Gvozdenović od kompletnog posla imao i neke lične koristi.

Dejan Milovac
Direktor Programa za urbanizam

Komentari su isključeni.