Vlasnici kompanije “Planet” uticali na izmjene planske dokumentacije

1

Mreza-PrznoPodaci do kojih je MANS došao ukazuju na sumnju da su vlasnici kompanije PLANET, pored srodstva sa Ministrom uređenja prostora i zaštite životne sredine, Branimirom Gvozdenovićem, imali i druge načine da utiču na izmjene planske dokumentacije koja im je omogućila da u naselju Pržno počnu višemilionskim poslom izgradnje stanova za tržište.

Posao izrade izmjena i dopuna plana za Pržno je od strane Opštine Budva povjeren Zavodu za izgradnju Budve A.D. koji je taj posao angažovao kompaniju „Del Projekt“ iz Budve. Na osnovu ugovora sa Opštinom Budva iz 2006. godine, Zavodu za izgradnju Budve je povjereno ugovaranje većine poslova na izradi planske dokumentacije za tu Opštinu.

Većinski vlasnik Zavoda je budvanska kompanija „Mediteran projekt“ DOO, čiji osnivač je britanska kompanija Unicorn Corporation Limited u kojoj većinsko vlasništvo ima kiparska firma Lambert Investment Limited čiji vlasnik nije poznat.

Izvršni direktor Mediteran projekta je Stevica Dragović koji je ujedno i izvršni direktor i Zavoda za izgradnju Budve.

Ono što je zanimljivo je da je ovlašćeni zastupnik kompanije Mediteran projekt, Jelena Stojović koja sa Dejanom Stojovićem ima zajedničku kompaniju „AD ASTRA“ u Podgorici. Sa druge strane, Dejan Stojović je suosnivač i izvršni direktor kompanije „PLANET“ D.O.O koja gradi apartmansko naselje u Pržnu, a koja se preko Ljubiše Šestovića, drugog vlasnika, povezuje sa Ministrom urbanizma Branimirom Gvozdenovićem.

Iz svega navedenog se može zaključiti da su vlasnici kompanije „PLANET“, Stojović i Šestović mogli ostvariti direktan uticaj na izradu planske dokumentacije, odnosno da je postojala infrastruktura koja je mogla biti iskorišćena kako bi se u plan za Pržno ucrtalo ono što odgovara profitnim interesima kompanije „PLANET“.

MANS se nada da su u resornom Ministartvu svjesni da ovakav konflikt interesa predstavlja sasvim plodno tlo za korupciju, te da se uspostavljena mreža lica i kompanija može koristito radi nezakonitog ostvarivanja profita po osnovu povećanja gabarita objekata.

Ovim putem još jednom pozivamo Ministra Gvozdenovića da objasni na koji način i zbog čega je povećana spratnost objekata koje gradi njegov bliski rođak, odnosno kako je bilo moguće da se od njega traži saglasnost na izgradnju stambenog kompleksa površine 3500 m2, a on odobri izgradnju 4600 m2, koliko stoji u finalnoj verziji plana, ali i u građevinskoj dozvoli koju je on lično potpisao.

Dejan Milovac
Direktor Programa za urbanizam

1 Comment