Mnogo grešaka u primjeni elektronske identifikacije birača

0

Podaci dobijeni nakon glasanja na lokalnim izborima u Tivtu pokazuju da je bilo mnogo grešaka u primjeni elektronske identifikacije birača.

statistika 5

Naime, MANS-ovi posmatrači su došli do statističkih podataka koji se štampaju nakon zatvaranja biračkih mjesta, a koji pokazuju da je bio ogroman broj grešaka u učitavanju podataka o biračima. Na nekim biračkim mjestima posmatračima nisu dozvolili da dobiju kopije, odnosno da izvrše uvid u ove podatke.

Prema podacima do kojih je MANS došao (u prilogu su fotografije):

  • Na biračkom mjestu 13 Radovići na izbore su izašla 432 birača, a bilo je 188 grešaka u učitavanju ili čak 43% slučajeva.
  • Na biračkom mjestu 15 Tivat III glasalo je 628 birača, a bile su 252 greške u učitavanju ili 40% slučajeva.
  • Na biračkom mjestu 6 Tivat – centar I glasao je 271 birač, a bilo je 96 grešaka ili 35%.
  • Na biračkom mjestu 19 Mažina I glasalo je 377 birača, a bile su 144 greške ili 38%.
  • Na biračkom mjestu 2 Donja i Gornja Lastva izašlo je 400 birača, a bilo je 138 grešaka u učitavanju ili 34%.

Nesumnjivo je značajan dio grešaka nastao zbog nepoznavanja procedure od strane članova biračkih odbora i njihove informatičke neobrazovanosti, ali se postavlja pitanje da li je dio grešaka nastao i zbog lošeg sistema.

Bilo da su u pitanju ljudski kapaciteti ili tehničke manjkavosti aparata i programa za elektronsku identifikaciju, ne smije se dozvoliti da se takva praksa ponovi na parlamentarnim izborima.

statistika 1statistika 3statistika 6

MANS

Komentari su isključeni.