Nastavlja se devastacija Ade Bojane

0

Najnoviji podaci do kojih je MANS došao obilazeći teren ušća Bojane ukazuju na sumnju da je u „posao” uzurpiranja državne imovine na toj lokaciji i nelegalne gradnje vikendica, pored lokalnih preduzetnika, umiješan i određeni broj za sada nepoznatih službenika policije iz Ulcinja, što je prema građanima koji su i prijavili slučaj, jedan od ključnih uzroka nepostupanja lokalne policije po prijavama za nelegalnu gradnju.

Imajući u vidu da su službenici policije, kao i ta cjelokupna intitucija, makar formalno po novom Krivičnom zakoniku (KZ), prva linija odbrane kada su u pitanju krivična djela kao što je nelegalna gradnja i uzurpacija državne imovine, smatramo da je neprihvatljivo da postoji čak i sumnja da su upravo pripadnici ove institucije na bilo koji način umiješani u pomenuta krivična djela.

Zbog svega navedenog, MANS je direktoru Uprave policije, Veselinu Veljoviću uputio dopis u kojem od njega traži da detaljno ispita sve pojedinosti vezane za nepostupanje službenika OB Ulcinj po pitanju prijava na nelegalnu gradnju u toj opštini, ali i pojedinosti koje mogu ukazivati da su neki od tih službenika direktno umiješani u pomenuta krivična djela.

Od Veljovića smo takođe zatražili i da nas informiše šta je OB Ulcinj do sada preduzeo na primjeni onog dijela KZ-a koji se odnosi na hvatanje i procesuiranje počinilaca krivičnog djela nelegalne gradnje.

Podsjećanja radi, uprkos činjenici da im je posao da to znaju, MANS je prethodne nedelje sve načelnike centara i odjeljenja bezbijednosti u Crnoj Gori ipka informisao o posljednjim izmjenama i dopunama KZ-a u kojima se nelegalna gradnja tretira kao k0rivično djelo i od njih zatražio punu primjenu ovih odredbi u praksi.

Pored toga, član 2, tačke 3 i 4, Zakona o policiji, kao policijske poslove definiše „sprječavanje vršenja i otkrivanje krivičnih djela i prekršaja” i „pronalaženje i hvatanje učinilaca krivičnih djela i prekršaja i njihovo dovođenje nadležnim organima”, koji i u slučaju nelegalne gradnje obavezuju pripadnike crnogorske policije da reaguju prilikom prijave nelegalne gradnje kao krivičnog djela.

MANS je prošle nedelje ponovo obišao lokaciju na ušću Bojane na kojoj je uzurpacija zemljišta i izgradnja vikendica najizraženija. Umjesto policije, na terenu smo zatekli još gore stanje u odnosu na prethodnu nedjelju gdje su u momentu dok je MANS pravio fotografije, lokalni investitori neometani od strane policije ili neke inspkecije, ograđivali dodatne kvadratne metre ove lokacije koja je nizom dokumenata zaštićena kao zona u kojoj je bilo kakva gradnja najstrožije zabranjena.

Nakon prošlonedeljnog pisanja „Vijesti” i fotografija koje su tom prilikom objavljene, očekivali smo da će policija preduzeti makar nešto na daljem širenju ovog krivičnog djela. Iz nekog, samo policiji poznatog razloga, to je izostalo, a uzurpacija i devastacija ušća Bojane je nastavljena.

Nema sumnje da „posao” prodaje državnih placeva i već gotovih vikendica na rijeci Bojani, predstavlja veoma unosnu aktivnost za sve one koji ovih dana ograđuju hektare zaštićenog područja i da će se u narednim mjesecima, bez odlučne akcije policije i nadležnih inspekcija, stanje samo pogršavati. Gotovo je nevjerovatna drskost novih „investitora i preduzetnika” na Bojani koji, potpuno neopterećeni sviješću o posljedicama krivičnog djela koje čine, i dalje, svakim danom sve više uništavaju pomenutu lokaciju.

Jedan od ključnih razloga za ovakvo stanje na Bojani je i činjenica da do sada niko nije, makar priveden na saslušanje a kamoli procesuiran zbog uzurpacije zemlje i nelegalne gradnje na Bojani, tako da kod „starijih” preduzetnika, ali i kod novih koji okupiraju Bojanu, ne postoji bojazan da će bilo kada odgovarati za ono što sada rade.

Nivo pasivnosti policije u ovom slučaju se polako primiče granici koja može upućivati na zaključak da se u slučaju Bojane prije radi o aktivnom saučestvovanju i nedostatku političke volje da se ovaj problem konačno riješi, nego o realnim nedostacima kapaciteta Uprave policije.

Nedostatak ljudskih i tehničkih kapaciteta je do sada često puta navođen od strane raznih inspekcija kao jedan od ključnih razloga za gotovo nepostojeću borbu protiv nelegalne gradnje. Ovaj razlog možda može biti izgovor za Ministarstvo ekonomije koje je prepoznalo da joj je za cijelu teritoriju Crne Gore dovoljno šest republičkih inspektora, ali nikako ne može za Upravu policije sa nekoliko hiljada zaposlenih službenika.

Imajući u vidu da je Uprava policije jedna od institucija u čije opremanje i ljudske resurse, Crna Gora kao država do sada nije štedjela sredstava, smatramo da ne postoji nijedan razlog, osim naravno političke volje, da pripadnici ove institucije odgovorno i u potpunosti rade svoj posao.

MANS će naravno nastaviti da vrši monitoring devastacije ušća Bojane i prijavljuje nove slučajeve nelegalne gradnje i uzurpacije državne imovine. Takođe, očekujemo da će pripadnici Uprave policije pronaći načina i motivacije da se konačno uključe u kompletnu aferu i počnu da se bave svojim poslom koji će rezultirati, ne novom devastacijom i daljim uzurpiranjem državne imovine, već zaštitom javnog interesa.

Dejan Milovac
Koordinator
Prostorno planiranje i uređenje prostora

Komentari su isključeni.