NOVAC U POLITICI

0

Ova publikacija pruža jedinstven uvid u finansiranje parlamentarnih političkih partija u Crnoj Gori. U njoj je predstavljena analiza zvaničnih izvora prihoda i troškova redovnog rada svake partije ponaosob u toku 2019. i 2020. godine. Ukazali smo na konkretne troškove kampanje za parlamentarne izbore održane u avgustu 2020. godine, skrivene u okviru izdataka za redovan rad partija, kao i račune koji nikada nisu plaćeni.

Parlamentarne političke partije većinu sredstava za svoj rad obezbjeđuju iz državnog ili opštinskih budžeta, pa su obavezne da postupaju po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama. Zahvaljujući tome smo skupili značajne podatke o finansiranju redovnog rada parlamentarnih partija, kao i njihovih izbornih kampanja.

Na osnovu višegodišnjeg iskustva i saradnje sa brojnim međunarodnim organizacijama razvili smo jedinstvenu metodologiju ocjenjivanja transparentnosti finansiranja političkih partija koja je predstavljena u ovoj publikaciji. Na osnovu nje smo rangirali transparentnost finansiranja redovnog rada i izbornih kampanja od strane svake parlamentarne političke partije.

Analizirali smo sve finansijske i revizorske izvještaje, kao i skoro 80 hiljada pojedinačnih transakcija parlamentarnih partija da bi utvrdili da li su skrivale troškove izborne kampanje u okviru izdataka za redovan rad. U ovoj publikaciji smo ukazali na konkretne izdatke zbog kojih su partije povećale troškove u godini kada su održani parlamentarni izbori, a posebno u toku izborne kampanje.

Ni jedna državna institucija ne provjerava da li su političke partije platile sve prijavljene troškove izborne kampanje. To ostavlja ogroman prostor za skrivanje donacija, ukoliko dobavljači oproste dugove partija, ili ih plati treća strana. Čak i odlaganje plaćanja troškovaomogućava partijama povoljniji položaj u odnosu na one političke subjekte koji moraju da izmire obaveze u ugovorenom roku. U ovoj publikaciji otkrivamo koje partije nisu platile značajne troškove kampanje za parlamentarne izbore održane 2020. godine.

Publikaciju u cjelosti možete pogledati OVDJE

Komentari su isključeni.