Novi Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja iz 2020. godine: usklađenost Crne Gore sa preporukama

0

U martu 2019. godine, MANS je objavio dokument „Reforme finansiranja političkih subjekata u Crnoj Gori: Preporuke za zakonodavne reforme“. [1] Ovaj dokument iz 2019. godine se bavio novim Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (ZFPSIK), koji je na snazi od 1. januara 2015. godine. Skupština je usvojila potpuno novi ZFPSIK u decembru 2019. godine. Cilj ovog dokumenta jeste da razmotri usklađenost ZFPSIK iz 2020. godine sa preporukama navedenim u dokumentu iz marta 2019. godine.

Kompletnu publikaciju možete preuzeti OVDJE(PDF).

Komentari su isključeni.