Komentari su isključeni.

Komentari su isključeni.

Objekat 5

0

Investitor: “Neworld Montenegro”doo Podgorica

Spratnost iz plana: Po+Pv+4+M

Spratnost na terenu: objekat u izgradnji

Postupanja MANS-a:

  • Inicijativa za inspekcijski nadzor (PDF) >>>
  • Odgovor inspekcije na inicijativu a (PDF) >>>
  • Odgovor inspekcije na inicijativu b (PDF) >>>
  • Zahtjev za dostavljanje građevinske dozvole (PDF) >>>
  • Gradjevinska dozvola (PDF) >>>

Komentari su isključeni.

Komentari su isključeni.

Objekat 5

0
Inicijativa inspekciji za građevinarstvo (PDF) >>>

Inicijativa Ministarstvu uređenja prostora
i zaštite životne sredine (PDF) >>>

Inicijativa Sekretarijatu za planiranje
i uređenje prostora (PDF) >>>

Žalba Sekretarijatu (PDF) >>>

Ponovljena žalba Sekretarijatu (PDF) >>>

Obavještenje 1 (PDF) >>>

Obavještenje 2 (PDF) >>>

Rješenje (PDF) >>>

Rješenje o izdavanju građevinske dozvole (PDF) >>>

Komentari su isključeni.