Peticija za čistu energiju

0

peticijaEnergetski sistemi Jugoistočne Evrope su korumpirani, zagađujući i neefikasni: dokazi za to su brojni.

Ministri regije koji su zaduženi za energetske politike susrest će se 16. oktobra u Tirani u Albaniji kako bi se složili oko reforme Energetske zajednice čije su članice sve zemlje regije Jugoistočne Evrope. Sada imamo priliku da od naših lidera tražimo energetski sistem koji je pravedan, koji ne zagađuje i koji je efikasan.

Podstičemo vlade Jugoistočne Evrope, kao i Evropsku komisiju, da bez odlaganja urade ono što mogu, i što treba da urade:

● Da investiraju više u energetsku efikasnost u domaćinstvima, što će pomoći smanjivanju iznosa računa za struju koje plaćaju građani i građanke!
● Da zaustave korupciju unutar energetskih sistema sprovođenjem istraga i procesuiranjem slučajeva korupcije što će podstaći nove i odgovorne investitore!
● Da usvoje i ispune klimatske ciljeve koje je postavila Evropska Unija, a koja će zemljama u tom procesu pružiti i finansijsku podršku!

Jedno bi trebalo biti jasno – čak i da ne postoji nikakav EU put, bilo koja vlada koja želi uraditi najbolje za svoje građane i građanke, njihovo zdravlje, kao i za ekonomiju, bi poduzela ove mjere bez odlaganja.

Peticija će biti dostavljena Ministarskom vijeću Energetske zajednice 16. oktobra u Tirani u Albaniji!
Peticiju mozete potpisati OVDJE!

Komentari su isključeni.