Počelo potpisivanje elektronske peticije – Energija na duge staze

0

Dugoročna energetska politika Crne Gore se kosi sa ciljevima Evropske unije u ovom sektoru, imajući u vidu planove Vlade Crne Gore kada je u pitanju izgradnja novih termoenrgetskih izvora, ali i dosadašnje rezultate u implementaciji mjera za uštedu električne energije.

Brojna istraživanja su pokazala da je stanje slično i u drugim zemljama Jugoistočne Evrope, te da je prijeko potrebna konkrenta akcija na nivou tog regiona kako bi se vlade i donosioci odluka podstakli da promjene rješenja koja nisu dugoročno održiva, ni po ekonomiju, niti po životnu sredinu zemalja regiona. Zbog toga je regionalna mreža organizacija civilnog društva čiji članovi iz Crne Gore su Green Home i MANS pokrenilu elektronsku peticiju koja će biti predata Ministarskom vijeću energetske zajedinice koje će se održati sredinom oktobra u Tirani.

Elektronskom peticijom organizacije civilnog društva i građani potpisnici od vlada zemalja regiona traže veće investiranje u energetsku efikasnost u domaćinstvima, daju veći doprinos ispunjavanju klimatskih ciljeva koje je postavila Evropska unija, i konačno, pruže konkretne rezultate u rješavanju problema korupcije u energetskom sektoru koja je široko rasprostranjena u regionu.

Veće investicije u energetku efikasnost u domaćinstvima će dovesti do novih ušteda i značajno uticati na smanjivanje računa za struju i samim time povećanje kvaliteta života građana. Adekvatno procesuiranje korupcije kroz sporovođenje istraga i individualizaciju odgovornosti na ključnim pozicijama u energetskom sektoru će poboljšati sveukupnu vladavinu zakona i privući nove i odgovorne investitore da ulažu zdravi kapital u sektor energetike. Konačno ispunjavanje klimatskih ciljeva će biti praćeno i finansijskom podrškom Evropske unije koja je postavila te ciljeve.

Green Home i MANS stoga poziva sve građane igrađanke da aktivno učestvuju u ovom procesu potpisivanjem elektronske peticije koju mogu pronaći na internet  stranicama NVO Green Home i MANS (www.greenhome.co.me  i www.mans.co.me ), kao i putem društvenih mreža facebook-a i  twitter – a.

Peticija se istovremeno potpisuje u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Kosovu, Makedoniji, Srbiji i Crnoj Gori. Peticija se može potpisati do 15 oktobra 2015.godine, a nakon toga će biti dostavljena Ministarskom vijeću energetske zajednice koji će se održati 16. oktobra u Tirani.

NVO Green Home i MANS

Komentari su isključeni.