Poslanici da odbiju Zakon o pdv-u

1

MANS je danas pozvao poslanike Skupštine Crne Gore da odbiju usvajanje Zakona o porezu na dodatu vrijednost i na taj način pokažu da brinu o interesima građana, a ne interesima ruskih tajkuna, vlasnika KAP-a, koji u partnerstvu sa Vladom nastavljaju da sve dublje zavlače ruku u džep ionako osiromašenog naroda.

MANS je prethodnih sedmica ukazivao da povećanje PDV-a sa 17 na 19% ima za cilj punjenje budžeta ne radi postizanje fiskalne stabilnosti, već prije svega i isključivo generisanje prihoda koji će uz prihode od drugih nameta građanima, ići za servisiranje duga za struju KAP-a, ali i namirenje kredita koje je ruski tajkun uzimao, za koje je Vlada izdavala garancije.

Ovakva šema je juče potvrđena i od strane SDP-a koji je otvoreno priznao da se u slučaju povećanog PDV, zapravo radi o “porezu za KAP”, odnosno da će prihod generisan ovim povećanjem biti iskorišćen za prebijanje dugova između energetskih kompanija, Vlade i KAP-a.

Smatramo da je ovakvo ponašanje Vlade apsolutno neprihvatljivo i da Skupština mora spriječiti njenu namjeru da nakon uvođenja taksi “Euro po Euro” i takozvanog “kriznog poreza” na zarade zaposlenih, građane Crne Gore dodatno optereti povećanim PDV-om, čije uvođenje će izazvati čitav talas poskupljenja i pad kupovne moći i koji će većinu stanovništva gurnuti dublje u siromaštvo.

Sa druge strane, postojeći poreski dug daleko premašuje ono što su projektovani benefiti od povećanog PDV-a, ali za sada u Vladi ne postoji nikakva namjera da se unaprijedi naplata PDV-a, poreza na dobit i drugih poreza i carinskih taksi čime bi se u budžet slile desetine miliona Eura.

Ovo svakako ne čudi kada se pogleda vlasnička struktura kompanija koje su među najvećim dužnicima prema državnom budžetu. Tu strukturu čine takozvani “strateški partneri” koji su trebali da pune, a ne prazne državnu kasu, ali i “zaslužni prijatelji i kumovi” bliski visokim vladinim funkcionerima i samom Premijeru.

MANS je u prethodnih nekoliko dana na konkretnim primjerima pokazao da ako se naplati poreski i carinski dug od samo nekoliko najvećih kompanija, potpuno se ukida potreba za uvođenjem veće stope PDV-a.

Takođe, analiza MANS-a je pokazala da je poreska politika Vlade u posljednih nekoliko godina bila takva da je zarad navodnog privlačenja stranih investicija, u značajnoj mjeri ili u potpunosti oslobodila plaćanja poreskih obaveza pojedine investitore, a zakonski okvir postavila na način da lako može biti izmanipulisan u cilju izbjegavanja plaćanja poreza. To je sasvim jasno na primjerima EPCG, KAP-a, Lutrije, Crnagoraputa i Rudnika uglja Pljevlja koje je MANS do sada obradio.

Skupština Crne Gore apsolutno mora stati na kraj poniženjima kojima je u kontinuitetu  izlaže Vlada Crne Gore, ali prije svega namjeri premijera Đukanovića i njegovih prijatelja da konačnu cijenu korupcije i loših odluka u vezi KAP-a, prebaci na građane kroz uvođenje većeg PDV-a.

Zbog svega navedenog, MANS još jednom poslanicima Skupštine Crne Gore ukazuje na obavezu da štite interes građana koji su ih birali za svoje predstavnike u toj instituciji, što je njihova prva i najvažnija dužnost i poziva ih da na narednom zasijedanju parlamenta odbiju Zakon o PDV-u, odnosno “porez za KAP”.

MANS

1 Comment