Savez sindikata dao podršku za veći PDV, ali i za Prvu Banku

1

Savez sindikata Crne Gore (SSCG) se juče na sjednici Socijalnog  savjeta još jednom pokazao kao najbolje Vladino “ministarstvo”, a zahvaljujući njihovim glasovima je donijeta odluka da ovo tijelo podrži usvajanje zakona o većem PDV-u.

Iako su veoma dobro svjesni da će povećanje poreza imati katastrofalan uticaj prije svega na osiromašenu radničku klasu čije interese navodno zastupaju, čelnici SSCG-a su iz lojalnosti prema Vladi podigli ruku za još jedan u nizu nameta koji se uvodi građanima Crne Gore u posljednih godinu dana.

Veoma je zabrinjavajuća i činjenica da će podrška ovakvog “socijalnog savjeta” biti argument više u parlamentu kada ministar finansija Radoje Žugić bude obrazlagao opravdanost povećanja poreza, što nije skrivano ni na jučerašnjoj sjednici. Čelnici SSCG su tako dali legitimitet Vladi da sjutra tokom parlamentarne rasprave može reći da je i radnička klasa za povećanje poreza, što je daleko od istine.

Ipak, ovakvo ponašanje čelnika SSCG je bilo donekle očekivano kada se uzme u obzir istorijat podrške ili u najboljem slučaju mlake reakcije ovog sindikata na uvođenje mjera Vlade Crne Gore koje su bile direktno na štetu građana, počev od čuvenog zakona o taksama “euro po euro”, preko kriznog poreza na zarade zaposlenih, pa sve do najnovije podrške za uvođenje “poreza za KAP” kojim će prije svega na radničku klasu prebaciti teret vraćanja dugova ruskog tajkuna. Ovakva podrška i ne čudi imajući u vidu da je upravo SSCG u vrijeme prodaje KAP-a, u Savjetu za privatizaciju navodno zastupao intrese radnika i imao punu informaciju o tome što se dešava.

Pord toga, podaci do kojih je došao Istraživački centar MANS-a ukazuju da podrška SSCG nije bila limitirana samo na Vladu Crne Gore i njenog premijera Mila Đukanovića, već i na biznise njegove porodice, u prvom redu na porodičnu banku Đukanovića.

Izvještaj Centralne banke Crne Gore  o kontroli poslovanja Prve banke za 2008. godinu pokazuju da je Savez Sindikata Crne Gore deponovao ogromna novčana sredstva i da se u toj banci rangirao kao jedan od najvećih deponenata. Naime, podaci iz pomenutih izvještaja o kontroli koja je izvršena 31. oktobra 2008. godine pokazuju da je SSCG u Prvoj banci držao depozite iznosu od čak 8.12 miliona Eura koji su bili oročeni na 3 godine, sa kamatnom stopom od 8% godišnje. Svega dva mjeseca kasnije, taj depozit je smanjen na 5 miliona eura.

Kako je samo dio ovih podataka bio dostupan istraživačima MANS-a, nije poznato kada je SSCG deponovao milione u Prvu Banku, koliko je zarađeno  osnovu kamata na oročene depozite, niti da li SSCG i dalje drži i koliko sredstava deponovanih u ovoj banci. Takođe nije poznat ni izvor ovih sredstava.

Međutim ono što je nesporno jeste da su sindikalni milioni poslužili za održanje likvindnosti banke, kao i to da je određeno vrijeme SSCG bio jedan od većih deponenata Prve banke Crne Gore u vlasništvu premijerovog brata, Aca Đukanovića. POdaci iz izvještaja pokazuju da je u posmatranom periodu čak i Aco Đukanović imao manje deponovanih sredstava u svojoj banci  od SSCG.

Zbog ovakve i svake druge, kontinuirane podrške koju Vlada Crne Gore uživa od strane SSCG, Socijalni savjet ne može odražavati stav radničke klase, niti SSCG može adekvatnio zastupati njihove interese na bilo kojoj adresi.

Na taj način, podrška radnika i “njihovog” sindikata za uvođenje PDV-a kojom će sasvim izvjesno u parlamentu mahati ministar finansija, nije ništa drugo do interesni dogovor između Vlade i SSCG-a kao dugogodišnjih uspješnih partnera i nema nikakve veze sa onim što je mišljenje radnika o ovoj temi.

MANS ovom prilikom još jednom poziva poslanike da odbiju Zakon o PDV-u i ne nasjedaju na iluziju koja se kreira da ova inicijativa uživa bilo čiju podršku, osim ruskih i domaćih tajkuna i njihovih interesnih eksponenata i zaštitnika koji sjede u Vladi Crne Gore.

MANS

1 Comment

  1. Poštovani,
    Da li je moguće online potpisati peticiju protiv povećanja PDV-a? Ako nije, nadam se da ste u mogućnosti da je pokrenete za državljane koji su van Crne Gore i sve ostale koji nisu u mogućnosti da dođu na mjesto potpisivanja peticije.