Pred izbore isplatili zarade iz 2011. godine

0

Za samo mjesec dana uoči parlamentarnih izbora Fond rada je isplatio pet puta novca radnicima preduzeća u stečaju nego za prvih pola godine.

U julu 2020. godine taj Fond je isplatio preko 100 hiljada eura za zaostale zarade, poreze i doprinose. Po istom osnovu u junu ove godine je isplaćeno ukupno 3,6 hiljada eura, u maju 237 eura, u aprilu 240 eura, u martu 4,2 hiljade eura, a u februaru oko 12 hiljada eura, u januaru nije bilo isplata. Mjesec dana uoči izbora isplaćena su dugovanja za 94 radnika, a čak 85% isplata se odnosi na dugovanja starija od šest godina.

Najveći broj isplata je bio prema nekadašnjim zaposlenim u SUP “Zastita” AD Podgorica u kojoj je stečaj otvoren još  2011. godine i AD “Ribarstvo” Rijeka Crnojevica koja je ušla u stečaj 2013. godine. Zanimljivo je da je slična praksa postojala i uoči predsjedničkih izbora 2018 godine, kada je mjesec dana uoči izbora po istom isnovu isplaćeno skoro 60 hiljada eura ili osam puta vi[e nego u prva dva mjeseca te godine.

Fond rada je osnovan posebnim Zakonom sa zaduženjem da isplaćuje potraživanja zaposlenih po osnovu radnog odnosa kod poslodavca usljed stečaja. Njegov direktor je Kemal Đečević koji je bio saslušavan pred
skupštinskim Odborom za politički sistem, pravosuđe i upravu u vezi sa aferom Snimak.

Kemal Đečević

Prema snimcima sa sjednice predsjedništva DPS-a koje je objavio Dan u okviru afere “Snimak”, Branimir Gvozdenović, tadašnji politički direktor stranke je najavio da će članovi te partije dobiti otpremnine preko Fonda rada:
„Ozbiljna su očekivanja od Fonda rada”, rekao je svojim partijskim drugovima Gvozdenović. „I to će biti jedan posebni sastanak koji ćemo imati sa Fondom rada, kako da se ubrzaju određene aktivnosti, nešto iz raspoloživog fonda, a nešto iz Fonda koji će se realizovati preko projekta Evropske investicione banke.”

Tadašnji predsjednik Opštine Mojkovac je tom prilikom rekao „Veoma bitna stvar je da otpremnine iz Fonda rada direktno usmerimo prema našem članstvu i smatram da će nam to direktno pomoći na terenu.”

MANS je ranije objavio da je upravo uoči tih izbora Fond rada preusmjerio čak 620.000 eura za isplatu otpremnina radnicima mojkovačkih preduzeća.

MANS

Komentari su isključeni.