Press konferencija povodom međunarodnog dana slobodnog pristupa informacijama

0

Međunarodni dan slobodnog pristupa informacijama 28. septembar se širom svijeta obilježava.

Iako Zakon o slobodnom pristupu informacijama u Crnoj Gori postoji već dugi niz godina, sve je očiglednija tendencija institucija da prikrivanjem podataka sakriju informacije koje na direktan, odnosno indirektan način ukazuju na kršenje zakona.

Mnoge institucije, kako na nacionalnom, tako i lokalnom nivou i dalje nevoljno omogućavaju potpuni uvid u svoj rad naročito u oblastima podložnim korupciji, čak i u situacijama kada postoji preovlađujući javni interes da one budu dostupne javnosti.

Naime, zabrinjava podatak da javnost i dalje ne može pristupiti ključnim podacima o realizaciji velikih infrastrukturnih i privatizacionih projekta koji će pasti na teret građana Crne Gore kao poreskih obveznika.

Ovakvi potezi Vladinih institucija ozbiljno ugrožavaju temelje demokratije u Crnoj Gori, jer govorimo o pravu koje zagarantovano Ustavom i brojnim međunarodnim Konvencijama koje uređuju ovu oblast. Garantovanje ovog prava građanima omogućava da vrše kontrolu nad radom institucija, da prate odluke koje se donose u njihovo ime, te da transparentnost i kvalitet rada institucija generalno budu na većem nivou.

U cilju promocije značaja slobodnog pristupa informacijama, MANS je na svom sajtu (link: https://mans.co.me/pitajte-institucije/) napravio online formu podnošenja zahtjeva. Na taj način, svi zainteresovani građani imaju mogućnost podnošenja zahtjeva za slobodan pristup informacijama preko ovog sistema. Nakon što naš pravni tim sprovede postupak i dobije odgovor od strane organa vlasti, zainteresovani građani biće obaviješteni o konačnom ishodu njihovog zahtjeva.

MANS

Komentari su isključeni.