Procjena nacionalnog sistema integriteta Crne Gore

0

Mreža za afrmaciju nevladinog sektora (MANS) po prvi put sprovodi istraživanje nacionalnog sistema integriteta. Procjena integriteta svih organa vlasti, državnih institucija i organa koji se bave borbom protiv korupcije, nezavisnih tijela, državnih i privatnih preduzeća, kao i organizacija civilnog društva i medija sprovodi se u skladu sa metodologijom koju je razvio Transparency International.

U okviru istraživanja analizirano je 15 tzv. stubova, odnosno sektora i institucija uključujući: zakonodavnu vlast, izvršnu vlast, sudstvo, javni sektor, tužilaštvo, policiju, organe za sprovođenje izbora, Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, Državnu revizorsku instituciju, tijela za sprječavanje korupcije, političke partije, medije, organizacije civilnog društva, privredni sektor i javna preduzeća. Ovo istraživanje rađeno je na osnovu analize seta indikatora koje je razvio Transparency International, posebno osmišljenih za svaki stub pojedinačno, na osnovu kojih su stubovi dobijali ocjene. Imajući u vidu činjenicu da su indikatori posebno razvijani za svaki stub pojedinačno, bodovi koje je svaki od stubova ostvario nijesu međusobno uporedivi. Ukoliko jedan stub ima više ili manje bodova, to ne znači da je samim tim i bolji, odnosno lošiji od drugog.

Analiza nacionalnog sistema integriteta je regionalni projekat koji se paralelno sprovodi u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Makedoniji, Kosovu, Albaniji i Turskoj, a koji je podržan od strane Evropske unije.

Napredak u borbi protiv korupcije u Crnoj Gori najviše zavisi od primjene i sprovođenja zakona u praksi, odnos no od političke volje da se obezbijede rezultati, imajući u vidu da je, naročito u posljednje dvije godine, Crna Gora unaprijedila zakonski i insitucionalni okvir. Saradnja između institucija je na nezavidnom nivou i neopho dan je dalji rad na unapređenju iste.

Transparentnost, kao jedan od glavnih antikorupcijskih mehanizama, treba značajno unaprijediti, naročito kod glavnih donosilaca odluka u oblastima koje su posebno podložne korupciji, kao što su privatizacija, kapitalni projekti i javne nabavke.

Izradi ovog izvještaja, doprinos je dao veliki broj eksperata iz državnih institucija i organa, nezavisnih tijela i
organizacija civilnog društva kroz proces konsultacija i komentara datih prilikom izrade ovog izvještaja. Takođe, posebnu ulogu imale su kolege iz Sekretarijata Transparency International-a, koje su davale smjernice u cilju kvalitetnijeg sadržaja istog.

S tim u vezi, MANS izražava veliku zahvalnost svima koji su dali doprinos izradi ovog izvještaja, uz nadu da će preporuke date u ovom dokumentu najvećim dijelom biti preuzete od strane svih aktera i sprovedene u djelo.

Kompletnu publikaciju preuzmite OVDJE (PDF)

Komentari su isključeni.