Raško omogućio da se unište dokazi o tenderu za lične karte

0

Podzakonskim aktom koji je ministar MUP-a potpisao 2015. godine propisano da se dokumentacija o javnim nabavkama čuva samo pet godina

Rasko-Konjevic

Raško Konjević, ministar unutrašnjih poslova

Iako se ne zna kako su nestali papiri o nabavci ličnih karata, na osnovu Konjevićevog akta mogla se trajno uništiti sva dokumentacija o javnim nabavkama MUP-a sprovedenim prije 2011. godine.

Direktor Državnog arhiva Crne Gore Stevan Radunović rekao je za Dan da je ta institucija prošle godine dala saglasnost na Listu kategorije registraturske građe MUP-a, te da su utvrđeni adekvatni rokovi čuvanja.

Podzakonski akt koji je u februaru 2015. godine potpisao tadašnji ministar policije Raško Konjević omogućio  je Ministarstvu unutrašnjih poslova da uništi svu dokumentaciju o javnim nabavkama stariju od pet godina.

To može biti razlog zašto u MUP-u ne postoji dokumentacija o tenderu za izradu ličnih karata koji je sproveden 2007. godine.

Na osnovu Zakona o arhivskoj djelatnosti, Konjević je u februaru 2015. godine utvrdio Listu kategorije registraturske građe sa rokovima čuvanja koja propisuje da se dokumentacija o javnim nabavkama čuva samo pet godina.

Odgovor MUPa

Nakon isteka tog roka MUP može uništiti čitav set podataka iz domena javnih nabavki, od ponuda ponuđača i žalbi, preko odluka i zapisnika o nabavkama sprovedenim šopinzima ili otvorenim postupcima, odobrenja za zaključivanje neposrednih sporazuma, računa, ugovore po osnovu pružanja raznih vrsta usluga, bankarskih garancija…

Na osnovu akta koji je potpisao Konjević moguće je uništiti dokumentaciju o svim javnim nabavkama sprovedenim prije 2011. godine, ali nije potpuno jasno koja dokumenta su zaista uklonjena.

Naime, u zvaničnom odgovoru na pitanje Dana, MUP tvrdi da je u poslednjih pet godina uništena samo dokumentacija o disciplinskim predmetima službenika i namještenika iz perioda od 1987. do 2004. godine, kao i dnevni bilteni iz oblasti javne bezbjednosti od 2000. do 2007. godine.

Međutim, Istraživački centar MANS-a je krajem prošle godine na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od MUP-a tražio izvještaje o sprovedenim postupcima javnih nabavki za 2007., 2008., 2009. i 2010. godinu. MUP je tada MANS-u dostavio samo izvještaj za 2010. godinu, ali ne i za ranije godine, uz obrazloženje da se dokumentacija u postupku javne nabavke čuva pet godina.

„Naručilac je dužan da dokumentaciju nastalu u postupku javne nabavke čuva najmanje pet godina, u skladu sa zakonom. Izuzetno, dokumentaciju o postupku javne nabavke čija je ugovorena vrijednost do 15 hiljada eura, naručilac je dužan da čuva tri godine, u skladu sa zakonom”, naveo je MUP.

Novi ministar policije u Vladi izbornog povjerenja Goran Danilović objelodanio je prije nekoliko dana da je tražio dokumentaciju o nabavci ličnih karata iz 2007. godine, za koje se ispostavilo da nisu biometrijske, ali su mu iz Službe za opšte i zajedničke poslove saopštili da tokom uvida u arhivsku građu iz tog perioda nijesu našli traženu dokumentaciju.

Dokazi se uništavaju prije zastarjelosti krivičnog gonjenja

Dokumentacija o javnim nabavkama predstavlja relevantan dokazni materijal nadležnim organima u vezi niza krivičnih djela, posebno protiv službene dužnosti. Krivičnim zakonikom Crne Gore propisano je da zastarjelost krivičnog djela zloupotrebe službenog položaja nastupa u roku od deset godina od izvršenja krivičnog djela za koje se može izreći kazna zatvora preko pet godina.

Međutim, prema podzakonskom aktu MUP-a, dokumentacija koja je dokazni materijal u krivičnim postupcima može da bude uništena poslije pet godina, iako je rok za zastarjelost krivičnog djela zloupotrebe službenog položaja punih deset godina.

Konjević dobio saglasnost Državnog arhiva

Direktor Državnog arhiva Crne Gore Stevan Radunović rekao je za Dan da je ta institucija prošle godine dala saglasnost na Listu kategorije registraturske građe MUP-a, te da su utvrđeni adekvatni rokovi čuvanja.

„Rokovi čuvanja dokumentacije javnih nabavki u skladu su sa Zakonom o javnim nabavkama”, naveo je Radunović.

Pišu:
Milica Krgović
Ines Mrdović

Ovaj tekst je sačinjen uz podršku Evropske unije i Ambasade SAD u Podgorici. Za sadržaj ovog teksta odgovorna je isključivo Mreža za afirmaciju nevladinog sektora – MANS, a stavovi iznijeti u ovom tekstu se ni u kom slučaju ne mogu smatrati stavovima donatora.

Komentari su isključeni.