Rasprava o autoputu nije moguća bez ključnih informacija

0

MANS je danas pozvao sve poslaničke klubove u Skupštini Crne Gore da zatraže odlaganje rasprave o predlogu Zakona o autoputu sve dok Vlada Crne Gore parlamentu ne dostavi studiju isplativosti bez koje rasprava o ovom projektu nije moguća.

Vlada i dalje od javnosti krije studiju isplativosti na osnovu koje je navodno donijeta odluku o sklapanju finansijskog aranžmana sa kineskom EXIM bankom i čiji ekonmski pokazatelji upućuju na isplativost zaduženja naše zemlje u iznosu od preko jedne milijarde eura.

Sporna studija nije dostavljena čak ni poslanicima koji bi ove sedmice trebali da u Skupštini diskutuju o projektu autoputa. Prema podacima sa sajta Skupštine, pred poslanicima će se naći samo dokument predloga zakona, kao i ugovori koje je Vlada Crne Gore do sada sklopila sa Kinezima.

Imajući u vidu da je u slučaju projekta autoputa u potpunosti izokrenut redosljed koraka, poslanici su sada dovedeni u situaciju da se izjašnjavaju o dokumentima koje je Vlada već potpisala, kao i da razmatraju predlog zakona bez dovoljno informacija o tome šta će njihova konačna odluka na plenumu imati za posljedicu.

Ono što je nesporno i što je već došlo kao nesporna potrvda sa adresa međunarodnih finansijskih institucija jeste da će sa kreditom koji Vlada uzima od EXIM banke, značajno povećati zaduženost svakog građanina Crne Gore.

MANS je ranije objavio informacije o najmanje dvije ekonomske studije koje je Vlada Crne Gore sakrila od javnosti a u kojima se detaljno opisuju negativni efekti rješavanja veze juga sa sjeverom zemlje na način na koji to Vlada namjerava da uradi i za što su već potpisani ugovori sa kineskim kompanijama.

Sa druge strane, sa adresa predstavnika Vlade, počev od premijera pa na dolje u vladajućoj hijerarhiji, jezik argumenata je zamijenila najpatetičnija demagogija o razvoju sjevera koju obično čujemo u predizbornom periodu, a kompletna “javna rasprava” je podređena političkim interesima vladajuće koalicije, a ne ekonomskoj logici.

Gotovo je nevjerovatno da u poslu koji je izuzetno povoljan za kinesku stranu i domaću građevinsku operativu kao podizvođače, Vlada nije u mogućnosti da izračuna čak ni koliko će građane koštati povlastice koje dajemo u vidu oproštenih poreza i doprinosa, kako su nedavno saopštili u Ministarstvu finansija.

Smatramo da je nečuveno da poslanici prije donošenja odluke o autoputu pred sobom nemaju makar osnovnu ekonomsku računicu i cost-benefit analizu, već će postoji opasnost da će odluka o zaduženju Crne Gore od preko milijardu eura biti donijeta kao rezultat političkog dogovora, a ne brige o javnom interesu.

U tom smislu nije jasno na koji način će biti vođena rasprava o autoputu na plenumu i zašto poslanici Skupštine ponovo sebi dozvoljavaju da ih Vlada drži u kompletnom mraku i tretira kao puku mašinu za izglasavanje svojih odluka i podršku zaštiti privatnih a ne javnog interesa.

MANS stoga još jednom poziva sve poslaničke klubove da odbiju raspravu o ovom dokumentu sve dok u Vladi ne obezbijede sve informacije neophodne za donošenje odluke zasnovane na konkrenim ekonomskim činjenicama, a ne na političkim interesima i partijskoj disciplini.

MANS

Komentari su isključeni.