Vlada kroz arbitražu da naplati dugove od Deripaske

0

MANS poziva Vladu da kroz arbitražu od milijardera Olega Deripaske naplati dugove, odštetu i penale za kršenje zakona i ugovora o privatizaciji, čime će obezbijediti suficit budžeta, pa neće biti potrebe za uvođenjem poreza za KAP, i očekuje da će Skupština insistirati na utvrđivanju odgovornosti Vlade za katastrofalno stanje u toj firmi.

Pozivamo Vladu Crne Gore da kroz arbitražu naplati odštetu i penale za kršenje ugovora o privatizaciji KAP-a, povrati novac koji je već plaćen umjesto KAP-a, obezbijediti sredstva za pokrivanje državnih  garancija, kao i pokriće dugova prema Elektroprivredi, pa će budžet biti u suficitu i neće biti potrebe za povećanjem PDV-a.

Uvođenje KAP-a u stečaj, nakon krađe i enormnog duga za struju su potvrdili da je poslovna politika te firme katastrofalna, da je prekršen niz zakona, kao i ugovor o privatizaciji, pa Vlada treba da pokrene arbitražu i naplati penale, odnosno pokrije štetu koja je nastala zbog kršenja zakona i ugovora.

Vlasnici KAP-a su prekršili maltene sve stavke iz ugovora o privatizaciji i samo penali koji se mogu naplatiti po tom osnovu se mjere milionima. Pored toga, u arbitražni zahtjev treba uključiti i desetine miliona eura dugova KAP-a koje su građani već platili kroz famozne takse euro po euro. Arbitražom se mogu obezbijediti i stotine miliona eura za pokriće dugova za koje su nezakonito date državne garancije.

Poznato je da je KAP krao struju i, suprotno Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju  dobijao višestruku državnu pomoć za plaćanje električne energije i budžetskih prihoda, čime je ugrozio status države u procesu evropskih integracija i značajno oštetio imidž države. Stoga arbitražnim zahtjevom, pored obezbjeđivanja naknade za već potrošenju električnu energiju, treba tražiti i dodatnu odštetu.

Nije nam jasno šta Vlada čeka i zašto ne pokreće arbitražu kada su njeni troškovi minorni u odnosu na potraživanja od Deripaske. Zašto Vlada prebacuje na građane dugove ruskog tajkuna koji je prema pisanju američkog “Forbses”-a u martu ove godine bio težak 8,5 milijardi dolara.

Pokretanje arbitraže i naplata ranije plaćenih i aktuelnih dugova, kao i odštete bi obezbijedila suficit budžeta, pa neće biti potrebe za povećanjem poreza i plaćanjem apsurdnih taksi koje ne postoje ni u jednoj drugoj državi. Budžetski suficit bi prvenstveno trebalo iskoristiti za otpremnine radnika KAP-a koji će zbog stečaja ostati bez posla, ali i drugih radnika, posebno na sjeveru Crne Gore.

Zato Skupština treba da zaštiti interés građana i odbije da usvoji predloženi porez za KAP, a umjesto toga insistirá na zakonitom rješavanju spora sa ruskim milijarderom i odgovornosti pojedinaca koji su doveli do katastrofalne situacije u KAP-u.

Vanja Ćalović
Izvršni direktor

Komentari su isključeni.