Simović sakrio isplatu honorara vrijednih 630 hiljada eura

0

Ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja, Milutin Simović, obmanuo je javnost i pokušao da sakrije isplate od preko 630 hiljada eura koje je njegov resor podijelio konsultantima u prvoj polovini izborne godine.

Milutin Simović

MANS je od tog Ministarstva 22. jula ove godine tražio detaljne informacije o potrošnji programa vodoprivreda za konsultantske usluge, uključujući fakture i ugovore sa dobavljačima.

U odgovoru na zahtjev za informacijama Simović tvrdi da: “na kontu konsultantske usluge sa programa Vodoprivreda nijesu vršene bilo kakve isplate u toku 2020.godine”.

Odgovor Ministarstva poljoprivrede

Dokumenta koja je MANSu dostavilo Ministarstvo finansija, a koja sadrže podatke o potrošnji svih budžetskih korisnika, pokazuju da je Simović pokušao da sakrije ogromne isplate dezinformišući javnost.

Ta dokumentacija pokazuje da je od februara do podnošenja zahtjeva za informacijama, odnosno 22.jula, Ministarstvo poljoprivrede za konsultantske usluge sa programa vodoprivreda utrošilo 636 hiljada eura.

U februaru je od ukupno 344 hiljade eura kroz samo dvije transakcije prema računima nepoznatih primalaca u istoj banci plaćeno oko 335 hiljada. U martu i aprilu isplaćeno je ukupno 27 hiljada eura, a u maju preko 130 hiljada, a čega čak 117 hiljada eura kroz jednu transakciju na račun u CKB banci. Nakon raspisivanja izbora, krajem juna ove godine isplaćeno je još oko 120 hiljada, ponovo na račun CKB banke i opet kroz samo jednu uplatu.

Simovićev resor je nastavio sa isplatom konsultantskih usluga iz tog programa, pa je i nakon odgovara MANS-u, pa su troškovi za te namjene u julu i avgustu bili preko 80 hiljada eura.

Iz svega navedenog se vidi da su troškovi od februara do sredine avgusta ove godine tri puta veći nego lani u istom periodu, kada je potrošeno oko 220 hiljada eura za konsultante u vodoprivredi.

Iako se do ovih podataka došlo zahvaljujući Ministarstvu finansija, ovaj resor pokušava da spriječi MANS da utvrdi da li je prekršen jedan od izbornih zakona. Naime, Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja propisuje da državne institucije ne mogu imati potrošnju veću od prosječne u periodu od šest mjeseci prije održavanja izbora koji su raspisani 20. juna.

Da bi se utvrdilo da li je došlo do predizbornih zloupotreba neophodno je objelodaniti sve podatke za januar ove godine kako bi se mogla izračunati prosječna šestomjesečna potrošnja.

Međutim, Ministarstvo finansija uporno krije baš podatke za januar ove godine, uprkos brojnim zahtjevima za informacijama i odlukama po žalbama. MANS je obavijestio ministra finansija da ih na taj način ograničavaju u praćenju izbornih zakona, ali podaci ipak nisu dostavljeni.

Zbog svega ovoga postoji osnovana sumnja da se u ovom slučaju radi o kršenju zakona, zloupotrebi državnih resursa u izborne svrhe. Iako Ministarstvo poljoprivrede krije isplate od više stotina hiljada eura, a Ministarstvo finansija objavljuje samo djelimične podatke o budžetskoj potrošnji, Agencija za sprječavanje korupcije nije izvršila kontrolu i nadzor ni u jednom od ova dva Vladina resora.

Istraživaćki centar MANS

Većina isplata nepoznatim licima

Preko 640 hiljada eura je iz programa vodoprivreda isplaćeno na račune nepoznatih  lica u Crnogorskoj komercijalnoj banci (CKB) za konsultantske usluge. Na račune firmi je uplaćeno oko 14 hiljada eura, dok je Opštini Mojkovac za isplaćeno ukupno 6,5 hiljada eura. Ostale uplate se kreću od 400 pa do preko 8000 eura, a prati ih i isplata poreza i doprinosa što navodi na zaključak da je riječ o honorarima fizičkih lica.

Komentari su isključeni.