Partijska kampanja važnija od zakona

0

Tokom ovogodišnje izborne kampanje, gradonačelnika Podgrice, Ivana Vukovića je bilo teško zateći u kancelariji. Otvaranje ulica, mostova, parkova, te najava budućih projekata, bili su sastavni dio onoga što civilni sektor naziva „funkcionerska kampanja“. Istraživački centar MANS-a ukazuje na primjere koji potvrđuju da je želja za promocijom DPS-a često bila važnija i od poštovanja propisa.

Ivan Vuković (u sredini)

Nove biciklističke staze u Podgorici, nedavno izgrađene u ulicama Ivana Milutinovića i Ilije Plamenca, nisu bile predviđene Prostorno-urbanističkim planom (PUP) Glavnog grada Podgorice i nižim planovima i njihova izgradnja je nezakonita, otkriva Istraživački centar NVO MANS.

Nova biciklistička staza na Zabjelu

Naime, Generalno urbanističko rješenje (GUR), koje je sastavni dio PUP-a za teritoriju Glavnog grada, Ulicu Ivana Milutinovića u dijelu grada Preko Morače i Ulicu Ilije Plamenca na Zabjelu prepoznaje kao „glavne gradske ulice“ i za njih definiše tzv. bulevarske profile sa po dvije saobraćajne trake u oba smjera.

Izvod iz Prostorno-urbanističkog plana Glavnog grada

Prema GUR-u, obije ulice morale su imati četiri trake, široke po 3,5 metra.Nedavno je Glavni grad Podgorica, na čelu sa gradonačelnikom Ivanom Vukovićem, izvršio rekonstrukciju pomenutih ulica pa je sada, umjesto dosadašnjeg režima, jedna kolovozna traka pretvorena u dvosmjernu biciklističku stazu. Time je značajno smanjen protok automobilskog saobraćaja i narušeno planirano funkcionisanje saobraćajne mreže. Ove godine Glavni grad planira da na izgradnju biciklističkih staza potroši 220.000 eura.

Iz gradskog Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj je, na upit Istraživačkog centra MANS-a ko je dozvolio ovakve intervencije koje nisu predviđene planskim dokumentima, odgovoreno: „Prostornim urbanističkim planom Glavnog grada Podgorica data je mogućnost manjih odstupanja od trasa saobraćajnica utvrđenih grafičkim dijelom plana kao posljedica dalje detaljnije razrade (kroz plansku i projektnu dokumentaciju) i postizanja boljih saobraćajno-tehničkih rješenja.“

Ipak, detaljni urbanistički planovi „Čepurci“, „Zabjelo 9“ i „Novi grad 1 i 2“, koji tretiraju sporne ulice, za iste takođe predviđaju četiri trake za kolski saobraćaj, što demantuje stav gradskog sekretarijata o „manjim odstupanjima“.

Izvod iz DUP-a Zabjelo 9

Na upit za komentar nezakonitih intervencija u prostoru iz Glavnog grada Podgorice i kabineta Gradonačelnika Vukovića, koji su i izvršili prenamjenu prostora mimo planova, nisu odgovorili.

Sa druge strane, aktuelnu rekonstrukciju Bulevara Svetog Petra Cetinjskog Glavni grad Podgorica nije predvidio u svom Programu uređenja prostora za ovu godinu, a ista nije predviđena ni Planom javnih nabavki za 2020. godinu. Planovi javnih nabavki gradskog preduzeća „Putevi“ d.o.o. i Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice takođe ne sadrže radove na rekonstrukciji i sanaciji glavnog gradskog bulevara.

Radovi na glavnom gradskom bulevaru, avgust 2020.

Ipak, radovi vrijedni više od pola miliona eura – po kazivanju Vukovića, uveliko se odvijaju. Do sada su završene već dvije faze, od mosta na Ribnici do raskrsnice bulevara sa ulicama Svetozara Markovića i Ivana Vujoševića. III faza rekonstrukcije odnosi se na radove na bulevaru do raskrsnice sa Bulevarom Džordža Vašingtona.

Lazar Grdinić
lazar.grdinic@mans.co.me 

Ko je izdao UT uslove?

Prema Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata, urbanističko-tehnički uslovi mogu biti izdati samo u skladu sa planskim dokumentom. Budući da PUP Podgorice i niži DUP-ovi za opisane ulice nisu predviđali izgradnju biciklističkih staza, ostaje nejasno ko je takve uslove izdao, obzirom da istih nema sajtu Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj.

Dodatno, nije jasno ni ko je izvršio reviziju projekta izgradnje biciklističkih staza, budući da zakon predviđa da isti mora biti usklađen sa UT uslovima.

Funkcionerska kampanja ne jenjava

Uprkos preporukama ODIHR-a u kontekstu zloupotrebe funkcionerske prednosti za vrijeme izborne kampanje, gradonačelnik Ivan Vuković, po ugledu na druge partijske kolege iz izvršne vlasti, vodi funkcionersku kampanju koja podriva legitimitet nadolazećih parlamentarnih izbora.

Činjenica da gradska uprava troši više od pola miliona eura na sanaciju bulevara kome ista nije bila potrebna, ni planirana, govori u prilog tome da se ne biraju sredstva kako bi se na terenu ostvarila prednost a birači privoljeli da odaberu partiju na vlasti. Dodatno, brutalno se krše urbanistički planovi koji imaju zakonsku snagu i obavezuju Glavni grad na poštovanje smjernica iz istih. Posao gradonačelnika Vukovića je da zna šta predviđaju gradski planovi i programi, ipak, i ovaj put su interesi građana podređeni partijskim interesima, dok se gradski budžet koristi kao bankomat DPS-a.

Komentari su isključeni.