,,Suzu Evrope“ zatrpaće građevinskim otpadom

0

Obale rijeke Tare i neposredna okolina, na trasi autoputa, prioritetne dionice Smokovac – Mateševo, ugrožene su ogromnim količinama različitih vrsta građevinskog otpada, koje izvođači radova deponuju ne poštujući mjere propisane važećim Zakonom o upravljanju otpadom, a koje se tiču načina funkcionisanja privremenih lokacija za deponovanje te vrste otpada.

Ekološke nevladine organizacije Ozon, Breznica i Centar za razvoj Durmitora terenskim obilaskom  u okviru građanskog monitoringa uticaja tog projekta na životnu sredinu koji se realizuje u saradnji sa NVO MANS, utvrdile su čitav niz nepravilnosti i nelogićnosti na terenu, koje su omogućili kontroverzni dokumenti koji su usvojeni od strane nadležnih institucija.

Apsurdno je da privremene lokacije za deponovanje neopasnog građevinskog otpada nijesu ograđene kako bi se spriječilo prisustvo neovlašćenih lica i nekontolisano odlaganje različitih vrsta otpada, da nema čuvarsku službu već da su prisutni strani državljani bez ikakvih službenih legitimacija i nesposobni za komunikaciju sa zainteresovanom javnošću, da nema vage za mjerenje količina i ostalih uslova kojima se smanjuje prostor za dodatno ugrožavanje životne sredine.

Posebno je važno građane Crne Gore upoznati sa kontroverznim dokumentima – planovima regulacije i remedijacije rijeke Tare, kojim je omogućeno deponovanje ogromnih količina iskopa zemljišta na njenim obalama.

Potpuno je izvjesno da se izvođači spremaju da, nakon završetka radova, građevinski otpad sa područja u blizini Tare, koji su okarakterisali kao neopasni, sruče  u rijeku i zatrpaju iskopanim zemljištem i to prikažu kao nešto čime se sanira prošireno i devastirano korito jednog od najprepoznatljivijih prirodnih simbola ekološke države.

Da se neopasni građevinski otpad koristi za uklanjanje dokaza o devastaciji životne sredine, primjer je i slučaj posječene višedecenijske šume Pančićeve omorike, na Pajkovom viru u neposrednoj blizini tunela ,,Zecka“ i ,,Pajkov vir“,  koja je po nama bespotrebno uklonjenja.

Na taj način obesmišljavaju se sve mjere zaštite životne sredine navedene u elaboratima procjene uticaja na životnu sredinu i planova upravljanja otpadom urađenih za potrebe autoputa, kao i Deklaracija o zaštiti rijeke Tare, pa pozivamo poslanice i poslanike crnogorskog parlamenta da obiđu teren, suoče se sa apokaliptičnim scenama i preuzmu odgovornost za degradaciju nasleđa koje su im u vidu tog dokumenta ostavile koleginice i kolege iz saziva iz 1991. godine, koji ga je jednoglasno usvojio.

O uočenim nepravilnostima obavještena je i Uprava za inspekcijske poslove, kojoj je preložen i zajednički terenski obilazak problematičnih lokacija i zatraženo da se inspekcijskim nadzorom utvrdi činjenično stanje i nalože adekvatne mjere za sprečevanje dalje i sanaciju učinjene ekološke štete.

Aleksandar Perović, direktor

Komentari su isključeni.