Što prije usvojiti izmjene Krivičnog zakonika

0

zavalaVeć više od pola godine, državni organi na republičkom i lokalnom nivou zatvaraju oči pred kršenjem svih postojećih zakona i propisa u oblasti urbanizma od strane ruske Mirax Grupe i sa njima povezanih domaćih investitora.

Uprkos zabranama gradnje, zatvaranju i pečaćenju gradilišta, podnijetim prekršajnim i krivičnim prijavama protiv svih učesnika slučaja Zavala, rusko-crnogorski tandem je ipak nastavio sa izgradnjom svojih objekata na Zavali, “pravdavajući” nedostatak građevinske dozvole činjenicom da se radi o projektu koji je od posebnog interesa, prvenstveno za opštinu Budva.

Pored toga, Mirax Grupa je umjesto poštovanja zakona i propisa, odlučila da postane “generalni sponzor” svih dešavanja u opštini Budva, počev od instalacije takozvanog “svjetlosnog performansa” i maskiranja divljih objekata na Zavali, organizacije trka glisera i glamuroznih zabava za ruske investitore i domaće promotere turizma, do takozvanog humanitarnog rada koji bi vjerovatno trebalo da pokaže kako ovom investitoru nije isključivo stalo do profita.

Očigledno je da je kampanja u koju je Miraks uložio ogromna sredstva samo pokušaj da se zamaskira činjenica da objekat na Zavali grade bez građevinske dozvole, suprotno svim zakonima u ovoj oblasti.

Vrhunac ironije je u činjenici da je Opština Budva glavni partner Miraxa u sprovođenju te kampanje, čiji gradonačelnik dozvoljava da se pod logom Opštine nelegalni objekat priključuje na eletro mrežu, iako je to prema Zakonu o izgradnji objekata krivično djelo.

Štaviše, umjesto da do kraja procesuira najveće nelegalno gradilište u Crnoj Gori, Opština Budva je sebe promovisala u „glavnog zaštitnika” interesa rusko-crnogorskog tandema, aktivno promovišući Zavalu kao projekat od strateškog značaja za marketinšku promociju Budve.

Možemo da razumijemo fascinaciju kapitalom Mirax-a i njegovih partnera, ali nam je neshvatljivo da kompletan državni aparat nije u stanju da zaustavi jednog investitora za koga je dokazano da krši zakone Crne Gore.

Pored toga, u periodu od samo pola godine smo čuli da gradonačelnik Kuljača ne vidi problem da se Zavala priključi na struju iako to predstavlja kršenje zakona, od sekretara za investicije Dragana Marovića smo čuli da je on lično jedan od krivaca za nelegalnu gradnju i da se oglušavao o pozive Ministarstva da sprovede zakone i napokon od predsjednika Skupštine Budva, Krsta Ljubanovića da je koristio svoj položaj da bi rođaku ucrtao objekat u plansku dokumentaciju. Više nema sumnje je u Budvi korupcija postala pravilo kada su ovi poslovi u pitanju.

I zaista, ako je Crna Gora zemlja čuda, onda je Budva definitivno njen glavni grad.

Nakon svih ovih izjava postavlja se pitanje šta je još potrebno da se dogodi da bi nadležni organi, u prvom redu policija i tužilaštvo, konačno uvidjeli da je u Budvi umjesto zakona i propisa na snazi paralelni sistem koji počiva na korupciji i rođačko-partijsko-poslovnim vezama.

Poznato je da je Vlada odmah reagovala na naše izjave o nelegalnoj gradnji na Zavali usvajanjem izmjena i dopuna Krivičnog zakonika, međutim u međuvremenu su se svi potrudili da se na to zaboravi i najveća divlja gradnja na primorju prikaže kao državni interes.

Predlog izmjena i dopuna KZ-a je dostavljen Parlamentu i on predviđa definisanje nelegalne gradnje kao krivičnog djela za koje je propisana kazna od šest mjeseci do pet godina zatvora. Takođe, izmjene predviđaju zatvorsku kaznu u trajanju od tri mjeseca do tri godine i za onoga ko priključi ili dozvoli da se na tehničku infrastrukturu priključi nelegalni objekat ili gradilište.

Imajući u vidu da je devastacija prostora i nelegalno betoniranje obale uzelo maha u svim crnogorskim gradovima, i da prijeti da uništi potencijale za njihov razvoj, smatramo da je usvajanje ovih izmjena Krivičnog zakonika jedan od ključnih preduslova za efikasno suzbijanje nelegalne gradnje.

Očekujemo da Skupština prepozna javni interes u donošnju ovog zakona po hitnom postupku, jer se pokazalo da pasivnost države sa sada ide na ruku jedino investitorima i njihovim nelegalnim poduhvatima.

Dejan Milovac, koordinator,
Prostorno planiranje i izgradnja objekata


Vlada je 14. maja ove godine dostavila Skupštini Predlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore. Vlada je usvojila predlog kao odgovor na pritisak javnosti koji je kreiran kada je MANS otkrio da se Zavala gradi nelegalno i uputila ga Skupštini kao prioritetan.

Međutim, Predsjednik Skupštine koji je više puta javno saopštio da je apsolutno protiv divlje gradnje, i jedan od glavnih boraca za poštovanje zakona u toj oblasti, ni do danas nije zakazao plenarnu sjednicu na kojoj bi se razmatralo ovo pitanje.

Štaviše, predsjednik Parlamenta je najavio da na dnevni red plenarnih sjednica neće staviti ni jedan predlog zakona koji prethodno nisu obradili skupštinski Odbori, vjerovatno očekujući da je to dovoljan izgovor za javnost što poslanici ne rade svoj posao, iako njemu poslovnik daje sve nadležnosti potrebne da obezbijedi efikasno funkcionisanje Parlamenta.

Naime, predsjednik Skupštine, članom 63. Poslovnika, može sam sazvati sjednice odbora ukoliko ti predsjednici odbora ne rade svoj posao.

Predsjednik Skupštine, vrlo dobro zna da ukoliko neki od predsjednika Odbora ne rade svoj posao u skladu sa Poslovnikom, on može inicirati zahtjev za njihovu smjenu, i na taj način riješiti problem. Da prepreka, kada je u pitanju procesuiranje izmjena Krivičnog zakonika, ne leži u odborima dovoljno govori činjenica da su oba predsjednika Odbora kroz koje Krivični zakonik mora proći članovi njegove partije, sa kojima valjda ima komunikaciju.

Nasuprot tome, Krivokapić je očigledno odabrao strategiju igranja gluvih telefona sa predsjednicima radnih tijela, pa ih putem medija obavještava o svojim odlukama, a sve u cilju da se odloži rad Parlamenta i usvajanje kako ovog, tako i drugih zakona od značaja za proces integracija.

Odbijamo da povjerujemo da jedan od najvećih retoričkih boraca protiv divlje gradnje lično opstruira usvajanje ovog Zakona, i apelujemo na Krivokapića da hitno zakaže plenarnu sjednicu i obezbijedi efikasno funkcionisanje Skupštine u pogledu usvajanja izmjena Krivičnog zakonika Crne Gore.

U isto vrijeme, očekujemo da RTCG direktno prenosi sjednicu Skupštine posvećenu raspravi o toj tački dnevnog reda, jer je nesporno da je pooštravanje sankcija za divlje graditelje i zaštita prostora, kao ograničenog, a devastiranog resursa od posebnog interesa za sve građane Crne Gore.

Vuk Maraš, koordinator
Parlamentarni program

Komentari su isključeni.