U katalogu preko 400 objekata na Adi Bojani

0

MANS je prethodne nedelje od JP Morsko Dobro na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama, zatražio katalog nelegalno izgrađenih objekata ali još uvijek nismo dobili odgovor od te institucije. Prema onome što je već saopšteno u javnosti, katalog sadrži popis objekata koji su sagrađeni do prethodne godine i ne uključuju one objekte koji su građeni tokom ove turističke sezone.

Informacije koje MANS posjeduje potvrđuju da pomenuti katalog sadrži 420 objekata i to 128 na lijevoj i 292 na desnoj obali rijeke Bojane. Objekti su pretežno tipa vikend kuća za odmor, ali postoji i određeni broj restorana koji su sagrađeni na obalama Bojane.

Prema podacima koje MANS posjeduje, na Adi Bojani je do ove sezone izgrađeno preko 18.500 m2 korisnog prostora, što upućuje na zaključak da se prosječna veličina kućice za odmor na Bojani kreće oko 50m2, dok se u pojedinim slučajevima radi o objektima koji imaju i po više od 200m2.

Informacije do kojih je MANS došao ukazuju i na činjenicu da ukupna površina uzurpiranog državnog zemljišta u zoni morskog dobra iznosi najmanje 30.000 m2, a ona ne uključuje pristupne puteve do pomenutih vikendica kao ni ogroman broj slučajeva uzurpacije koji su se desili samo ovoga ljeta a koji nisu evidentirani u katalogu Morskog Dobra.

Kada imamo u vidu da je kvadrat državnog zemljišta cijenjen od strane lokalnih mešetara od 50 Eura/m2 za placeve u zaleđu, do skoro 200 Eura za placeve na samoj obali Bojane, dolazimo do sume od preko 6 miliona Eura koje su uzurpanti prometovali na račun države u proteklih nekoliko godina i to samo po osnovu prodaje i preprodaje državnih placeva na Bojani.

Među vlasnicima nelegalnih vikendica na Bojani dominiraju osobe iz Ulcinja, Rožaja i Podgorice, dok određeni broj vlasnika dolazi i iz Bara, Berana, Bijelog Polja, Prištine, Irske, Danske i Rusije.

Karakteristično je i da pojedini investitori imaju i po nekoliko objekata na Adi, pa tako izvjesni Kolj Nusi iz Ulcinja, prema podacima iz kataloga, posjeduje 9 tipskih vikendica, ukupne površine blizu 500 m2, što upućuje na sumnju da se radi o organizovanoj prodaji državnih placeva i vikendicama koje su sagrađene na njima.

Kuriozitet predstavlja i činjenica da se među vlasnicima objekata na Bojani se nalazi i MUP Ulcinj, koji na Bojani posjeduje garažu za glisere.

Činjenica da na lokaciji ušća rijeke Bojane trenutno imamo blizu 500 nelegalnih objekata upućuje na sumnju da inspekcijski nadzor na ovoj lokaciji gotovo i nije postojao što je omogućilo brojnim investitorima da na štetu države steknu ogroman profit.

Na uzurpaciju državne imovine koja na Bojani traje već godinama, niko iz ulcinjske policije nije reagovao što je takođe omogućilo da uzurpacija poprimi sadašnje razmjere. MANS je početkom septembra upoznao direktora policije Veselina Veljovića sa sumnjama da su pojedini visoki policijski funkcioneri ispostave Ulcinj takođe umiješani u slučaj devastacije i uzurpacije prostora na Bojani, ali do sada još uvijek nije poznato da li je bilo šta preduzeto po tome pitanju.

Imajući u vidu sve pomenute podatke, nema sumnje da se u slučaju Ade Bojane radi o ogromnoj šteti po budžet države Crne Gore za koju niko do sada nije odgovarao. Prethodnih nedelja je od strane državnih organa najavljeno podnošenje i prvih krivičnih prijava zbog uzurpacije zemljišta i nelegalne gradnje, ali je to za sada ostalo samo na nivou retorike.

Pored krivičnih prijava protiv investitora koji su uzurpirali i nelegalno gradili na Bojani, još uvijek nema ni naznaka da će tužilaštvo bilo šta uraditi da utvrdi odgovornost ključnih ljudi u državnim institucijama koji su svojim neradom ili aktivnim učestvovanjem doprinjeli trenutnoj situaciji na Bojani.

Zbog svega navedenog, MANS će nakon prikupljanja dodatnih infomacija već naredne nedelje podnijeti krivične prijave kako bi se utvrdila odgovornost pojedinaca u policiji, nadležnoj inspekciji, elektrodistribuciji i vodovodu, bez čije podrške je sasvim sigurno bilo nemoguće zaštićeno područje delte Bojane dovesti u stanje u kakvom se sada nalazi.

Informacije o objektima na Bojani, njihovoj površini, lokaciji i imenima investitora MANS je postavio na svoju prezentaciju >>>

Dejan Milovac
Koordinator

Prostorno planiranje i izgradnja objekata

Komentari su isključeni.