Utvrditi odgovornost unutar Vlade za sve što je urađeno do sada u slučaju Valdanos

0

Nakon najava iz Tenderske komisije da će Vladi Crne Gore preporučiti poništenje tendera za Valdanos, čime će sramna epizoda sa Cubus Lux-om konačno biti završena, otvara se dodatni prostor i da se konačno utvrdi odgovornost unutar Vlade za sve ono što je urađeno do sada u ovom slučaju.

Najnovija opravdanja koja se sastoje u navodim neslaganjima oko „švajcarske arbitraže”, cijenimo kao pokušaj Vlade da se sa što manje štete distancira od kompletnog posla. Nakon priče o garancijama, ovo je najnoviji momenat u pregovorima između Vlade i Cubus Lux-a oko ugovora koji su sve samo ne transparentni i zakoniti.

Podsjećanja radi, nepostojanje garancija za investicioni program je bio jedan od razloga zbog kojih je odbijena ruska MCG kompanija, dok su one u slučaju Cubus Lux-a predmet višemjesečnih pregovora.

Pored toga, iz Vlade navode da je ugovorom predviđeno da se garancije dostave 55 dana nakon potpisivanja ugovora, u javnom pozivu na tender se navodi da su one sastavni dio ponude, dok u verziji ugovora koji je Savjet za privatizaciju objavio na svom sajtu se navodi da taj rok iznosi 5 dana prije potpisivanja Ugovora. Neshvatljivo je kako Savjet za privatizaciju može, gotovo na dnevnoj osnovi, da mijenja stav o tome što su konačni uslovi tendera i istovremeno izlazi u javnost sa različitim informacijama.

Čak i da je Cubus Lux zadovoljio uslove tendera, što se već pokazalo da nije slučaj, ovakav način vođenja tenderskog postupka od strane Savjeta za privatizaciju svakako zaslužuje pažnju nadležnog tužilaštva.

Nakon svega ovoga, ne postoji niti jedan valjani i na zakonu i tenderskim uslovima zasnovan razlog zbog kojeg bi Vlada nastavila pregovore ili bilo koju vrstu komunikacije sa kompanijom Cubus Lux koja nije uspjela, ni u tenderskom postupku, niti van njega, da dokaže da zaista ima kapacitete da sprovede projekat na Valdanosu.

Što se tiče pokušaja Vlade da odgovornost za svoje pogrešne odluke prebaci na onaj dio nevladinog sektora koji se usuđuje se kritikuje njen rad, smatramo da takav odnos prema civilnom društvu nije produktivan, niti može pomoći zajedničkom pronalaženju rješenja.

Napore MANS-a da se cio tenderski postupak za Valdanos učini transparentnim, kao i zalaganje za poštovanje zakona i tenderskih uslova, u Vladi su prepoznali kao negativnu kampanju protiv kompanije Cubus Lux, što potpuna besmislica jer je za svoje loše poslovanje ta kompanija sama kriva.

Iskustvo sa Cubus Lux-om bi moglo da bude vrijedna lekcija za Savjet za privatizaciju i Vladu Crne Gore, dok poništenje tendera i prekid pregovora neće biti poruka za investitore da nisu poželjni, već da je Crna Gora država u kojoj se moraju poštovati zakoni i propisi.

S tim u vezi, Vladu preporučujemo da se zamisli nad svojim izborom investitora, naročito onih investitora koje je uspjela da sačuva od „nasrtljive javnosti i nevladinog sektora”, i kao što su npr. novi vlasnici KAP-a i Željezare, a čije zadržavanje u Crnoj Gori građani svakodnevno skupo plaćaju.

Slučaj Valdanos je prilika da se loš posao unaprijed spriječi, što je praksa koju Vlada do sada nija pretjerano sprovodila. MANS stoga još jednom poziva Vladu Crne Gore da odmah prekine pregovore sa Cubus Lux-om i svoje napore fokusira na utvrđivanje odgovornosti unutar svojih redova zbog svega što se oko Valdanosa dešavalo u protekle dvije godine.

Dejan Milovac
Direktor programa za urbanizam

Komentari su isključeni.