Vlada Crne Gore izdaje lokaciju Mrčevo polje u zakup na 90 godina

0

MANS osuđuje prijetnje koje su upućene predsjedniku NVO Jaz Mrčevo Polje Ivu Iliću zbog aktivnosti koje ta NVO sprovodi u borbi za povraćaj zemljišta u Mrčevom polju. Iliću je prije nekoliko dana zaprijećeno da će im biti postavljena bomba ukoliko ta NVO bude nastavila sa aktivnostima na zaštiti svojih ustavnih prava.

MANS već duže istražuje slučaj povraćaja zemljišta u Mrčevom polju, gdje više od 600 pojedinaca traži od države da im bude vraćeno atraktivno zemljište koje im je nekad pripadalo, a koje je privlačno za moćne investitore. Vlada Crne Gore je predvidjela da ovu lokaciju izda u zakup na 90 godina kroz postupak koji je krajnje netransparentan.

Pozivamo nadležne organe da što hitnije rasvijetle slučaj i utvrde od koga su stigle prijetnje i pruže potpunu zaštitu pojedincima i grupama koje se bore za svoja prava.

MANS

Komentari su isključeni.