Pravo da znam

0

SADRŽAJ

Uvod

2-Opšta iskustva iz primjene zakona

3-Pravo na slobodan pristup informacijama

4-Zabranjen pristup informacijama na osnovu izuzetaka propisanih zakonom

5-(Nije) dozvoljen pristup informacijama

6-Institucije nemaju tražene informacije

7-Ćutanje administracije

8-Vodič za pristup informacijama

9-Sudska praksa

10-Statistički podaci

11-O MANS-u

DODACI

Skupština Crne Gore je 8. novembra 2005. godine usvojila Zakon o slobodnom pristupu informacijama.

Zakon o slobodnom pristupu informacijama omogućava raskid sa dosadašnjom praksom u odnosu države i grañanina. Sprovođenje ovog zakona predstavlja jedan od ključnih preduslova za borbu protiv korupcije prepoznate kao najznačajnije prepreke na putu evropskih integracija.

Od stupanja na snagu zakona, MANS nadgleda njegovo sprovoñenje testirajući političku volju i spremnost institucija da objave delikatne podatke kojima javnost do sada nije imala pristup.

Cilj ove publikacije je da ukaže na aktuelne probleme u pristupu informacijama u posjedu državnih organa i pruži osnov za razmatranje izmjena zakonske regulative i unapređivanje prakse.

Komentari su isključeni.