Prijava protiv ministra finansija zbog novih nezakonitih subvencija za KAP

0

Radoje ZugicMANS je danas Vrhovnom državnom tužilaštvu podnio krivičnu prijavu protiv ministra finansija Radoja Žugića, zbog teške zloupotrebe službenog položaja prilikom planiranja budžetskih izdataka za ovu godinu, kojima se oko deset miliona eura iz državne kase potpuno nezakonito izdvaja za nove subvencije Kombinatu aluminijuma Podgorica.

Naime, osnovnim Zakonom o budžetu propisano je da se planiranje budžeta zasniva na projekcijama ekonomskog razvoja, makroekonomske stabilnosti i zakonima, što znači da ne mogu biti projektovani izdaci koji su suprotni drugim zakonskim propisima.

Uprkos ovako jasnom određenju, Žugić je omogućio da se u Budžetu za 2014. godinu projektuju višemilionski iznosi, kojima se na poreske obveznike nezakonito prebacuje teret isplate nove državne pomoći i dugova, koji su nastali u vezi sa poslovanjem višedecenijskog gubitaša KAP-a.

Naime, Budžetom za 2014. godinu planirano je da firmi „Montenegro Bonus“, koja upravlja KAP-om, bude isplaćeno četiri miliona eura za gubitke koji su nastali zbog organizovanja proizvodnje u podgoričkoj fabrici, dok je dodatnih tri miliona eura predviđeno za rješavanje socijalnog programa zaposlenih u KAP-u i Rudnicima boksita Nikšić.

Ovim je faktički opredijeljena nova državna pomoć za podgoričku kompaniju, što je suprotno Zakonu o kontroli državne pomoći i Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju između Crne Gore i Evropske Zajednice, koji jasno propisuje da se državna pomoć može dodijeliti samo jednom, jer se u suprotnom privredni subjekat favorizuje i narušava se slobodna konkurencija na tržištu.

U KAP je kroz državnu pomoć još 2009. godine upumpano 300 miliona eura, uključujući izdavanje državnih garancija od 135 miliona eura, koje su u međuvremenu aktivirane i naplaćene, zbog čega je Vlada građanima samo u prošloj godini uvela niz nameta, poput povećanja PDV-a , uvođenja kriznog poreza na plate, taksi „euro po euro“ i zamrzavanja penzija.

Takođe, Vlada je u Budžetu za ovu godinu planirala da će dug za struju evropskoj interkonekciji koja je kradena za potrebe KAP-a, biti isplaćena iz dobiti Crnogorskog elektroprenosnog sistema. To je suprotno Zakonu o energetici, jer Vlada nema ovlašćenje da projektuje prihode energetskih kompanija, već je to u isključivoj nadležnosti Regulatorne agencije za energetiku, kao nezavisnog regulatornog tijela.

Očito se u Vladi ne osvrću na upozorenja koje dobijaju sa evropskih adresa o kršenju propisa za dodjelu državne pomoći, već se na štetu građana nastavlja vještački održavati KAP, uz beskrupulozno gaženje domaćih zakona i protivno zdravoj ekonomskoj logici.

Ministar finansija Radoje Žugić kao prvi čovjek organa koji je zadužen za sastavljanje državnog budžeta je prilikom njegove izrade morao znati da su planovi Vlade za KAP potpuno nezakoniti i suprotni javnom interesu i morao je biti svjestan da ono što radi jeste brutalno kršenje zakona i propisa ove države kako bi se zadovoljili nečiji privatni interesi.

MANS

Komentari su isključeni.