Studija slučaja: Integrisana dozvola za termoelektranu Pljevlja pod plaštom nejasnoća

0

Industrijska postrojenja koja su najveći zagađivači vazduha i životne sredine u zemlji dužna su da do januara 2018. godine dobiju integrisanu dozvolu za rad, što se odnosi i na Termoelektranu (TE) Pljevlja, koja je u vlasništvu Elektroprivrede Crne Gore (EPCG).

U zahtjevu, koji je EPCG krajem 2016. podnijela za dobijanje integrisane dozvole za rad postojeće TE, nijesu prikazani jasni podaci do kada će ona tačno raditi, kada će biti zatvorena deponija Maljevac na koju se odlaže pepeo i šljaka, te na kojoj će lokaciji biti sagrađena nova deponija za odlaganje tog otpada.

Ta pitanja ostala su dijelom otvorena zbog činjenice da u vrijeme podnošenja zahtjeva za dobijanje integrisane dozvole nije bilo izvjesno da li će se graditi Drugi blok TE u Pljevljima, ali su upravo zbog toga sve projekcije za milionska investiciona ulaganja radi zaštite životne sredine ostala pod znakom pitanja.

Kompletnu studiju slučaja možete preuzeti OVDJE (PDF)

Komentari su isključeni.