ABECEDA ZA ZAŠTITU ŽENA OD SEKSUALNE EKSPLOATACIJE

0

Trgovina ljudima, najčešće ženama, zbog seksualne eksploatacije predstavlja jedan od najtežih zločina u modernom dobu.

Zbog činjenice da su ova krivična djela teško dokaziva, kao i zbog nedostatka volje i kapaciteta nadležnih organa da se sa ovom pojavom uhvate u koštac, Crna Gora do sada nije imala veće učinke na polju borbe protiv trgovine ljudima.

Takođe, ni u slučajevima kada su žene “svojevoljno” seksualno eksploatisane, zbog nedostatka u zakonskom okviru, nije došlo do ozbiljnijeg kažnjavanja odgovornih.

Ovim izvještajem Sigurna ženska kuća pokušava da da odgovor na pitanje kako hitno napraviti pomake u ovoj oblasti i obezbijediti da se stanje pokrene sa mrtve tačke, što će u veoma kratkom roku dovesti do bolje zaštite žena, kako onih u Crnoj Gori tako i onih koje su iz raznih zemalja svijeta žrtve seksualne eksploatacije u našoj zemlji.

Sigurna ženska kuća ponudila je kako izmjene Krivičnog zakonika koje će dovesti do bolje kaznene politike, ali i set mjera čija će primjena dovesti do konkretnih rezultata u praksi.

Kompletan izvještaj možete preuzeti OVDJE (PDF)

Komentari su isključeni.