Parlament
0

Poštovani predsjedniče Vujanoviću,

Obraćam Vam se sa molbom da u skladu sa članom 94 Ustava Crne Gore vratite Predlog zakona o sprječavanju sukoba interesa u vršenju javnih funkcija Skupštini Crne Gore na ponovno odlučivanje.
Predlog zakona o sprječavanju sukoba interesa u vršenju javnih funkcija koji je juče usvojen u Skupštini, ponovo omogućava povlaštenim pojedincima da obavljaju funkcije članova upravnih odbora i nastave sa uživanjem brojnih beneficija.

Predlagač Zakona potrudio se da sve međunarodne preporuke inkorporira u Zakon na način koji je ostavio mogućnost dvojakog tumačenja normi u najvažnijim odredbama , što sam Zakon potpuno obesmišljava.

Parlament
0

Pored sjednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu kojima će MANS prisustvovati, zatražili smo da se o Predlogu zakona o sprječavanju sukoba interesa u vršenju javnih funkcija izjasni i Odbor za međunarodne odnose i evropske integracije.

Odbor za međunarodne odnose i evropske integracije morao bi da povede računa i o preporukama koje su sačinile Evropska komisija i Grupa zemalja za borbu protiv korupcije Savjeta Evrope (GRECO), jer je usklađenost zakona sa evropskim standardima i aktima Savjeta Evrope takođe u nadležnosti ovog Odbora.

Parlament
0

Džavid Šabović, Predsjednik Odbora za za politički sistem, pravosuđe i upravu danas je pozvao predstavnike MANS-a da učestvuju u radu sjednice na kojoj će se raspravljati o novom Predlogu zakona o sprečavanju sukoba interesa u vršenju javnih funkcija. Iako Predlog novog zakona predstavlja značajno unapređenje u odnosu na postojeći, ipak ima niz nedostataka koji će onemogućiti istinske reforme u ovoj oblasti, pa je MANS zatražio od Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo da našim predstavnicima omoguće učešće u radu sjednica.

Parlament
0

Predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić je na današnoj plenarnoj sjednici jasno pokazao da, ne samo što aktivno opstruira raspravu i usvajanje anti-korupcijskih zakona, već obesmišljava ovlašćenja Parlamenta i pretvara ga u servis izvršne vlasti. Ključni argument Krivokapića zašto se Predlog zakona sprječavanju sukoba interesa u vršenju javnih funkcija ne može naći na dnevnom redu tekuće sjenice je da je kasno dostavljen od strane Vlade. Pri tome, Krivokapić se ni u jednom trenutku nije zapitao iz kog razloga je izvršna vlast 33 dana prolongirala dostavljanje Predloga zakona Skupštini, kada ih obično dostavlja odmah po usvajanju.

Parlament
0

Predsjednik Parlamenta, Ranko Krivokapić ne poštuje Rezoluciju o borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala za čije usvajanje je glasao, svjesno obesmišljava sopstvenu funkciju i ulogu Skupštine u procesu evropskih integracija sakrivajući se iza već viđenih, loše formulisanih proceduralnih ograničenja, koja faktički ne predstavljaju prepreku uvrštavanju Predloga zakona o sprečavanju sukoba interesa u vršenju javnih funkcija u dnevni red već zakazane sjednice.

Saopštenja za medije
1

MANS pozdravlja posljednje aktivnosti državnih organa na suzbijanju nelegalne gradnje, i početak procesuiranja počinioca ovog krivičnih djela, ali takođe i upozorava da borba protiv nelegalne gradnje predstavlja osnovnu djelatnost brojnih crnogorskih inspekcija, te da se pravi rezultati ne mogu postići povremenim „akcijama” već samo i usključivo kontinuiranim inspekcijskim nadzorom na terenu.

Činjenica da crnogorske inspekcije svoj redovni posao nazivaju „akcijama” koje se u najboljem slučaju dešavaju par puta godišnje, dovoljno govori o nivou političke volje koja postoji da se ozbiljno pristupi rješavanju problema nelegalne gradnje u Crnoj Gori. Direktna posljedica „ažurnosti” državnih inspkecijskih organa je činjenica da se broj nelegalnih objekata u Crnoj Gori broji desetinama hiljada.

Saopštenja za medije
0

MANS je danas Vrhovnom državnom tužiocu dostavio krivičnu prijavu protiv Svetozara Marovića zbog osnovane sumnje da je počinio krivična djela protivzakonitog posredovanja i lažnog predstavljanja, a u namjeri da sebi i povezanim licima obezbijedi korist.Naime, DOO Mirax Balkan iz Podgorice je otpočela sa izgradnjom objekata na rtu Zavala, bez obzira na to što nije imala građevinsku dozvolu, završeni su pripremni i grubi radovi na izradi dijela objekata, odnosno apartmana za tržište. Vlasništvo nad zemljištem na kome se gradi sporni kompleks ima DOO Zavala invest čiji suvlasnik je kompanija Svetozara Marovića, Moninvest.