O MANS-u
0

Danas je pred Osnovnim sudom u Podgorici nastavljeno suđenje Dejanu Milovcu, zamjeniku izvršnog direktora MANS-a,…

Saopštenja za medije
0

Nakon slučaja Zavala po osnovu kojeg je završena istraga u Vrhovnom državnom tužilaštvu i koji je proslijeđen Specijalnom tužiocu za organizovani kriminal i korupciju, još jedna krivična prijava MANS-a, ovog puta u vezi sa slučajem Ade Bojane, je takođe proslijeđena tužiteljici Stojanki Radović na dalje postupanje. Krivična prijava koja je podnijeta sredinom oktobra 2008. godine je teretila ulcinjske visoke policijske funkcionere Vladana Lakovića i Sabra Buzukovića da su nesavjesno vršili dužnost službenog nadzora nad državnim zemljištem na Adi Bojani što je omogućilo nepoznatim investitorima da uzurpacijom i daljom prodajom zemlje steknu enormnu protivzakonitu korist.

Parlament
0

Poštovani predsjedniče Vujanoviću,

Obraćam Vam se sa molbom da u skladu sa članom 94 Ustava Crne Gore vratite Predlog zakona o sprječavanju sukoba interesa u vršenju javnih funkcija Skupštini Crne Gore na ponovno odlučivanje.
Predlog zakona o sprječavanju sukoba interesa u vršenju javnih funkcija koji je juče usvojen u Skupštini, ponovo omogućava povlaštenim pojedincima da obavljaju funkcije članova upravnih odbora i nastave sa uživanjem brojnih beneficija.

Predlagač Zakona potrudio se da sve međunarodne preporuke inkorporira u Zakon na način koji je ostavio mogućnost dvojakog tumačenja normi u najvažnijim odredbama , što sam Zakon potpuno obesmišljava.