Antikorupcijske politike
0

Usvajanje izmjena i dopuna Krivičnog zakonika Crne Gore kojima se nelegalna gradnja i priključenje nelegalnih objekata i gradilišta na tehničku infrastrukturu konačno definišu kao krivična djela, svakako predstavljaju pozitivan korak ka uspješnijoj borbi protiv nelegalne gradnje.

Nema sumnje da je pritisak javnosti koji je kreiran u vezi sa slučajem nelegalne gradnje Zavali direktno doprinio da Ministarstvo ekonomije predloži, a Skupština Crne Gore usvoji preložene izmjene Krivičnog zakonika

Sam slučaj Zavale predstavlja najgori mogući scenario kršenja zakona koji se nažalost i realizovao u praksi, gdje smo imali visoke partijske funkcionere interesno povezane sa ruskim investitorom koji je za samo pola godine prekršio sve propise koji postoje u oblasti izgradnje objekata, kao i lokalnu upravu koja je mjesecima nijemo posmatrala kako se bez građevinske dozvole grade na desetine objekata na Zavali.

1 13 14 15