Studije slučajeva
0

Koristeći Zakon o slobodnom pristupu informacija, MANS je došao u posjed dokumenata koji ukazuju na moguću…

Javne nabavke
0

MANS je započeo implementaciju regionalnog projekta ’’Prema efikasnim mehanizmima javnih nabavki država (potencijalnih) kandidata u…

Javne nabavke
0

Prijava Direkciji za javne nabavke Odgovor Direkcije za javne nabavke Zalba Ministarstvu finansija Ponovljena zalba…